Grunnmursarbeider på bedehuset Elim

På Drag i Hammarøy kommune ligger bedehuset Elim som eies av Norges Samemisjon. Det er flittig i bruk av kristne på Drag og omegn. Grunnmuren på ene hjørnet har nå endelig blitt reparert.

Det er bygningsarbeider og forkynner Terje Treidene som har ledet arbeidet.
Det er bygningsarbeider og forkynner Terje Treidene som har ledet arbeidet.

Muren har seget over flere år

Grunnmuren før utbedring. Foto: Øivind Ruud Kringstad

Til å utbedre grunnmuren på Elim bedehus, spurte misjonen Terje Treidene. Han er utdannet tømrer og har virket som predikant og sekretær i flere misjonsorganisasjoner. For tiden er han fritidsforkynner i Norges Samemisjon. Mangeårig vaktmester på bedehuset, Arnfinn Iversen, deltok også i arbeidet.

 

Treidene kjørte med egen bil og hadde med verktøy, fra Larvik. På vei nordover hadde han et møte i Trøndelag krets. Utskifting av et golv på Misjonshuset i Lakselv blir også utført  som en del av dette oppdraget for Samemisjonen.

Arbeid i flere operasjoner

Først måtte flere steiner fjernes. Deretter måtte en grave ut jord og løsmasser, for så å fylle med singel. Arne Ellingsen fra Drag stilte med alt av maskiner for ulike formål. En vibratorplate, også kalt hoppetusse, ble brukt til å stampe sammen til et fast underlag. Etter at de første steinene var lagt på plass og fuget sammen, ble det brukt lavbyggende jekk (15 tonn) for å løfte opp selve hushjørnet. Tilslutt var det å få plassert mindre steiner og fuging oppunder svill.

Misjonen vil takke alle tre for vel utført arbeid! 

Arnfinn Iversen dirigerer maskinføreren. Foto: Terje Treidene

 

Utbedret mur, så å si helt ferdig. Foto: Arnfinn Iversen

Arnfinn Iversen klargjør for besiktigelse og planlegging. Foto: Terje Treidene

  • Publisert