Glimt fra møteserie i Troms krets - i hjem, bedehus og kapell

I månedsskiftet februar-mars var redaktør for Samenes Venn på en møteserie i hjertet av Troms krets: Sørreisa, Balsfjord og Lenvik. I dette området har Samemisjonen to foreninger, og det er her de faste kretsarrangementene foregår.

Åker, fyrlykt, tamrein, fjord og fjell er ingredienser i Troms' varierte kystlandskap. Fra Slettnes ved Gisundet i Lenvik.
Åker, fyrlykt, tamrein, fjord og fjell er ingredienser i Troms' varierte kystlandskap. Fra Slettnes ved Gisundet i Lenvik.

 

Troms krets strekker seg fra Saltfjellet i nordland til fylkesgrensen mot Finnmark. Misjonen har fortsatt noen eindommer igjen i kretsen, blant annet bedehuset Elim på Drag i Tysfjord. Tidligere drev man Fredly barnehjem og Fredly aldershjem i Tysfjord og Bjerkely Vanførehjem i Tromsø. Institusjonene skapte engasjement, og i foreningene samlet man inn midler til dette arbeidet. I nyere tid har misjonsarbeidet på Kola vært et "hjertebarn" for mange misjonsvenner i kretsen. Dette har selvsagt med kretsens nærhet til "den store nabo i øst". På møtet i Sørreisa stod Kola-arbeidet i fokus. På møtet i Nordkjosbotn var det flere som mintes arbeidet på Bjerkely, og i Kårvikhamn fikk Radio DSF en spesiell omtale. Vi lar bilder og billedtekster presentere engasjerte støttespillere og varme og trivelige fellesskap.

Sørreisa

Sørreisa er en god misjonskommune. Flere misjoner har foreninger eller klubber. Og et julesalget samler mye av kristenfolket til innsats for NMS. Samemisjonsforeningen Vårbud drives parallelt med Misjonsselskapets forening, med felles møter annenhver gang.

Torsdag 28. februar var det møte i sokkelen på Straumen kapell. Under kaffen var det samtale med spørsmål og omkring Kola-arbeidet. Solveig Ljones Mathisen var vertsskap, Per Erik Mathisen ønsket velkommen og var ellers skysskar, Svein Foldøyen var pianist, og Øyvind Fonn talte og hadde misjonsinformasjon.

På slutten av møtet var det trivelig og samles rundt kaffebordet.

Det ble vist bilder og film fra Samemisjonens evangeliske, diakonale og humanitære arbeid på Kola-halvøya.

Straumen kapell brukes til gudstjenester, torsdagsklubb, språkkafé og mye annet.

Per Erik Mathisen og Solveig Ljones Mathisen.

 

Ekteparet Mathisen er aktive i misjonsarbeidet i Sørreisa. Barnelaget Lysglimt har de drevet i 40 år. Solveig er videre leder for samemisjonsforeningen, og Per Erik leder en snekkergruppe som produserer varer for julemessen.

Balsfjord

Erna Kvien (t.h.) tok i mot til husmøte på Nordkjosbotn.I Balsford er Nordkjosbotn en sentral møteplass. Vollan kirke brukes fast til bibeldagen i april og kretsårsEtter tale og misjonsinformasjon var det rikholdig og god servering.møtet i august.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtalen rundt bordene gikk godt. De med lengst kjørevei kom fra Tennes tre mil unna, og det er trivelig å møte misjonsvenner fra ulike kanter av kommunen. Flere mintes misjonsarbeidet som var drevet i tidligere tider.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenvik

 Kårvikhamn er ei livskraftig bygd. Her er rekefabrikk og skole og bra aktivitetstilbud. Bedehuset er et samlingspunkt for hele bygda med lørdagskafé. Det foregår også lagsarbeid for barn og unge. Her var det misjonsmøte lørdag 2 mars.

Møtet var kunngjort i Troms Folkeblad, hvilket gjorde at folk fra andre bygder tok turen nordover langs Gisundet. For undertegnede var det fint å se igjen personer som bodde i området, også for vel 30 år siden da han var i det militære på Rødbergodden.

Tordis og Arthur Olsen og Anita Enoksen hadde gjort alt klart før møtet på Kårvikhamn bedehus. Det er alltid godt å få samles rundt kaffebordet; da går praten om løst og fast. En av møtedeltagerne, Trond Kristoffersen, kunne fortelle at han hadde oppdaget Radio DSF på Dab-nettet og at det var enkelt å finne frem. Det var Arthur Olsen (helt til høyre som ønsket velkommen og ledet møtet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Publisert