Solid flertall for egen organisasjon

Hele 45 delegater fra Stavanger krets deltok på Samemisjonens ekstraordinære landsmøte. Der ble det et klart vedtak, 89 mot 23 stemmer, for å fortsette som egen organisasjon.

Tekst og foto: Dagfinn Hauge

 

Engasjementet rundt veivalget til Samemisjonen har vært stort i Stavanger krets. Kretsen har fått 55 nye medlemmer og tre nye foreninger i 2020.

 

Ivrige medarbeidere tok initiativet til å arrangere bussreise fra Stavanger til landsmøtet på Leto hotell ved Gardermoen 2. oktober. 

 

38 personer valgte å følge bussen, deriblant 11 barn som deltok på landsmøte med eget opplegg.

 

Debatten på landsmøtet gikk i rolige former. Du kan lese mer og se glimt fra landsmøtet på Vi som er glad i Samemisjonen sin nettside.

 

Mange fra Stavanger krets deltok i debatten med gode innlegg.

 

Et stort flertall av de som deltok i debatten ønsket at Samemisjonen fortsatte som egen organisasjon.

 

Til sammen var det 117 stemmebrettige deltakere. Det er lenge siden det har vært så mange på et landsmøte til Samemisjonen.

 

Etter veivalget var avgjort ble presten i Kautokeino, Bjarne Gustad, presentert som ny generalsekretær i Samemisjonen til stor glede for forsamlingen. Han kjenner det samiske miljøet godt og kan samisk. Kona Inger Anna er engasjert som misjonssekretær.

 

Positivt er det også å registrere at økonomien til organisasjonen er i bedring, selv i et vanskelig år med uro omkring fusjon og begrensninger i forhold til pandemien.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Publisert
Tidlegare kretssekretær Ove Aksnes kunne endeleg takkast av frå sitt arbeid i leiinga. Kona Kari Laila fekk sin del av honnøren for dei mange møte ho hadde songe og vitna på.

Endeleg eit ordinært kretsmøte

I Møre og Romsdal krets kunne styret igjen innkalle til eit tradisjonelt kretsmøte den 23. april. På grunn av pandemien og fusjonssaka, var dette ikke blitt halde på fleire år. Misjonsvener og utsendingar møtte frå alle tre fogderia. Kretsekretærparet og songduoen Aksnes vart takka for si misjonsteneste 2017-2020.

Daglig bønn i den lutherske kirken i Murmansk

Vår medarbeider på Kola-halvøya har sendt en hilsen til misjonsvennene i Norges Samemisjon. Konflikten gjør inntrykk på menigheten og menneskene for øvrig i Murmansk by. Men det meldes at menighetsarbeidet i de tre byene, som misjonen støtter, går videre.
Medvirkende under gudstjenesten og seminar i Namsos på Samefolkets dag.

Norges Samemisjon arrangør og gjest i Namsos

Nyansatt regionleder for kretsene Trøndelag og Oslo og Romerike, startet sin tjeneste i Namsos. tjeneste. I Klinga kirke var NSM arrangør og i Namsos kirke var organisasjonen gjest. Begge steder ble det tatt opp kollekt og offer til Samemisjonen. Nyansatte general- og misjonssekretærer var også i fokus.

Hedret for lang og tro tjeneste X 2

På Trøndelag krets sitt årsmøte i september ble både Jon Amundal og kvinnene i Fjellblomsten samemisjonsforening hedret for lang og tro tjeneste i organisasjonen. Slik sett ble misjonsfesten lørdag kveld en stund for de gode tilbakeblikk.

Godt og optimistisk årsmøte, Stavanger krets

Rundt 60 frammøtte var samlet på Randaberg Forsamlingshus til kretsårsmøte for Samemisjonen, Stavanger krets siste helga i august. Først var det møte der avtroppende daglig leder i Samemisjonen, Leif Halsos, talte og inspirerte forsamlingen til fortsatt misjonsengasjement.

Veien videre - komitéinnstilling til Landsmøtet 2021

Komitéen Veien Videre i Samemisjonen har utarbeidet et saksdokument og innstilling til hvordan Norges Samemisjon kan drives videre som selvstendig organisasjon. Misjonsorganisasjonens fremtid er hovedsaken under det kommende landsmøtet på Dal ved Gardermoen. Dokumentet finner du her.
Bøye Johannes Vigdal.

Bøye Vigdal til minne

Norges Samemisjon har gjennom Bøye Vigdals bortgang mistet en kjær og engasjert medarbeider gjennom mange, mange år. Etter lang tids kamp mot alvorlig sykdom, la han den 29. juli ned vandringsstaven, 75 år gammel. Vi gjengir her et minneord ført i pennen av tidligere daglig leder i Samemisjonen, Roald Gundersen.