Samling for arbeiderne i nord og sør

Landsstyret inviterte til medarbeidersamling på Samemisjonens leirsted «Nordlys» i Sandnes i Rogaland.

13.- 15. desember 2022 satte ansatte fra hele landet hverandre stevne. Dagene ble brukt til å bli kjent med hverandre og med misjonens virksomhet i Sápmi (Sameland) og i kretsene. Både det som lykkes og utfordringer i arbeidet ble drøftet.

 

Odd Sverre Hove holdt to bibeltimer med fokus på Israel. En hel kveld var satt av til arbeidet på Kola-halvøya i Russland. Talsmenn for den lutherske menigheten i Murmansk deltok på video. Mye tid ble brukt til samling om Guds ord og bønn.

 

Det var en stund siden forrige medarbeidersamling. I en organisasjon som favner så vidt, er det nødvendig å møtes av og til for å få en felles forståelse av arbeidet og for å støtte og oppmuntre hverandre til videre tjeneste.

  • Publisert

Ny utgave av Samenes Venn

Et rykende ferskt Samenes Venn er på vei ut i postkassen til abonnentene, det tredje i rekken med ny blad-bunad. Denne gangen er det Anders Sokki og Johan Aslak J. Gaup som pryder forsiden.
Tana Bru.

Reisebrev fra Finnmark. "TAKK FOR AT DERE HUSKER PÅ OSS!"

I månedsskiftet november-desember var to av Norges Samemisjons medarbeidere på en rundreise i Finnmark. Flere steder sa de fremmøte samer - Takk for at dere husker på oss / Dere må ikke glemme oss / Når kommer dere igjen? Ved nyttårskiftet 2022/2023 gir slike anmodninger ny inspirasjon til å stå i kallet til Norges Samemisjon: Evangeliet til Sapmi - for stadig nye generasjoner.
Laxviken bönhus

Fire morsmål "møttes" i Sverige

Siste lørdag i oktober var Norges Samemisjon ved regionleder Øyvind Fonn invitert til Laxviken for å tale og fortelle om norsk-samisk misjon. Det ble en rik samling med oppbyggelig sang og vitnesbyrd i tillegg til forkynnelsen. Ordet ble også forkynt ved reindriftsutøver Nils T. Oskal.