Nytt fra kretsstyret i Stavanger, oktober

Her er en liten oppdatering om hva kretsstyret i Stavanger jobber med denne høsten.

 • Kretsstyret er godt i gang med å etablere et hus-styre på Nordlys Misjonssenter.
 • Kretsstyret har satt i gang arbeid med å finne ny kretssekretær etter Tor Magne Haraldseid som blir pensjonist og slutter ved årsskiftet. Annonse på hjemmesider og i kristne dagsaviser.
 • Et arbeidsutvalg har blitt satt ned for å finne ny kretssekretær: Dagfinn Hauge, Helge Dahlstrøm og Karen Marie Harboe.
 • Kretsstyret har satt i gang en giveraksjon, kalt NY GIV for å få opp gaveinntektene igjen i organisasjonen etter veivalget.
 • Nytt nummer av kvartalshilsen vil bli sendt ut før jul til 600 mottakere.
 • Ny hjemmeside for Nordlys Misjonssenter er etablert: www.nordlysmisjonssenter.no
 • Ny Facebook-side for kretsen er etablert: Stavanger krets - Norges Samemisjon | Facebook
 • Det arbeides med gjerde og hekk ved veien inn til Nordlys Misjonssenter. Det blir også lagt til rette for et kretskontor på senteret.
 • Kretsårsmøtet som ble avhold i august har blitt evaluert. Det var enighet om at det var et inspirerende og positivt møte. Neste år er tanken at valget må gå raskere og en må få til litt mer effektiv gjennomgang av årsmeldingen. Kretsårsmøtet må også gjøres mer familievennlig. Kanskje kan vi også få til et kulturelt innslag. Neste år blir kretsårsmøte på Nordlys Misjonssenter.
 • Første fellesskapssamling på Nordlys Misjonssenter blir onsdag 3. november klokka 18.00. Se nærmere info på hjemmesiden til Nordlys.
 • To barneleirer og en familieleir blir arranger på Nordlys i desember. Mer info på hjemmesiden til Nordlys Misjonssenter.

Det nye styret i Stavanger krets for 2021/22 er følgende:

Formann: Dagfinn Hauge

Nestformann: Stein Ingvar Kalviknes

Sekretær: Karin Bjørgsvik Dahlstrøm

Styremedlemmer: Helge Dahlstrøm, Alf Einar Ørke og Karen Marie Harboe.

1. vara: Bjørn Ragnar Roth.

2. vara: Jostein Vedøy.

 • Publisert
Tidlegare kretssekretær Ove Aksnes kunne endeleg takkast av frå sitt arbeid i leiinga. Kona Kari Laila fekk sin del av honnøren for dei mange møte ho hadde songe og vitna på.

Endeleg eit ordinært kretsmøte

I Møre og Romsdal krets kunne styret igjen innkalle til eit tradisjonelt kretsmøte den 23. april. På grunn av pandemien og fusjonssaka, var dette ikke blitt halde på fleire år. Misjonsvener og utsendingar møtte frå alle tre fogderia. Kretsekretærparet og songduoen Aksnes vart takka for si misjonsteneste 2017-2020.

Daglig bønn i den lutherske kirken i Murmansk

Vår medarbeider på Kola-halvøya har sendt en hilsen til misjonsvennene i Norges Samemisjon. Konflikten gjør inntrykk på menigheten og menneskene for øvrig i Murmansk by. Men det meldes at menighetsarbeidet i de tre byene, som misjonen støtter, går videre.
Medvirkende under gudstjenesten og seminar i Namsos på Samefolkets dag.

Norges Samemisjon arrangør og gjest i Namsos

Nyansatt regionleder for kretsene Trøndelag og Oslo og Romerike, startet sin tjeneste i Namsos. tjeneste. I Klinga kirke var NSM arrangør og i Namsos kirke var organisasjonen gjest. Begge steder ble det tatt opp kollekt og offer til Samemisjonen. Nyansatte general- og misjonssekretærer var også i fokus.

Hedret for lang og tro tjeneste X 2

På Trøndelag krets sitt årsmøte i september ble både Jon Amundal og kvinnene i Fjellblomsten samemisjonsforening hedret for lang og tro tjeneste i organisasjonen. Slik sett ble misjonsfesten lørdag kveld en stund for de gode tilbakeblikk.

Godt og optimistisk årsmøte, Stavanger krets

Rundt 60 frammøtte var samlet på Randaberg Forsamlingshus til kretsårsmøte for Samemisjonen, Stavanger krets siste helga i august. Først var det møte der avtroppende daglig leder i Samemisjonen, Leif Halsos, talte og inspirerte forsamlingen til fortsatt misjonsengasjement.

Veien videre - komitéinnstilling til Landsmøtet 2021

Komitéen Veien Videre i Samemisjonen har utarbeidet et saksdokument og innstilling til hvordan Norges Samemisjon kan drives videre som selvstendig organisasjon. Misjonsorganisasjonens fremtid er hovedsaken under det kommende landsmøtet på Dal ved Gardermoen. Dokumentet finner du her.
Bøye Johannes Vigdal.

Bøye Vigdal til minne

Norges Samemisjon har gjennom Bøye Vigdals bortgang mistet en kjær og engasjert medarbeider gjennom mange, mange år. Etter lang tids kamp mot alvorlig sykdom, la han den 29. juli ned vandringsstaven, 75 år gammel. Vi gjengir her et minneord ført i pennen av tidligere daglig leder i Samemisjonen, Roald Gundersen.