Nye ansatte på plass i region Sør-vest

Torbjørn Bjorvatn er ansatt som regionsleder, og Torbjørn Jess som administrasjonsleder, begge i deltidstillinger.

Fra 1.april var begge på plass i 10% stilling. Torbjørn Jess øker stillingsprosenten til 50% i august, mens Torbjørn Bjorvatn går opp til 50% ved årsskiftet.

 

- Det var veldig oppmuntrende å få gode folk ansatt. En delt stilling er kanskje ikke alltid det beste, men i dette tilfelle så tror jeg det ble den beste løsningen vi kunne få. I utgangspunktet er stillingen i vår region utfordrende. Det er mange oppgaver som skal løses. En skal være forkynner, sekretær, bestyrer på Nordlys Misjonssenter og barne- og ungdomsarbeider. Nå får vi delt dette opp slik at de to som kommer inn får oppgaver de trives med, sier formann i regionen, Dagfinn Hauge.

 

Bjorvatn fortsetter i deltidsstilling på universitetet i Agder, mens Jess kombinerer stillingen med arbeid som lærer og arbeid på en verned bolig.

 

- Ved at Bjorvatn bor på Sørlandet får vi igang igjen virksomheten her litt etter litt. Det har vært svært ønskelig. Sørlandet var jo tidligere en av våre beste kretser, sier Hauge.

 

 

Intervju med de to nyansatte:

 

Navn:                  Torbjørn Bjorvatn

Alder:                   58 år

Bosted:                Birkeland i Birkenes kommune på Agder

Sivilstand:           Gift

 

- Fortell litt om deg sjølv?

- Eg arbeider som lærar ved Universitetet i Agder, der eg underviser i leiing, organisasjon og prosjektleiing. På fritida er eg aktiv på bedehuset i heimbygda. Eg står tilslutta NLM Trudomssamfunn. Kona mi heiter Synnøve Bjorvatn. Me har tre døtrer og to barnebarn. Minstejenta går på ungdomsskolen og bur ennå heime.

 

- Kvifor hadde du lyst å begynne i Samemisjonen?

- Både kona og eg er veldig glade i Finnmark. Me budde der frå 1990-1997, først i Vadsø og så i Nesseby kommune i Aust-Finnmark. I tida 1995-1997 var eg med og bygde opp Samemisjonen sitt arbeid på Kola-halvøya. I 1997 flytta me sørover, men eg heldt fram i Samemisjonen – først som krinssekretær i Sørlandet krins og sidan som administrasjonssjef på hovudkontoret fram til 2001. Eg meiner det framleis er bruk for Samemisjonen som eit indremisjonsarbeid i heile landet og på Kola. I dei samiske busettingsområda bur folk mange gonger spreidd, og det kan vere sjeldan ein prest eller ein predikant kjem forbi. Det er også viktig – for både samar og nordmenn – å høyre Guds ord på hjartespråket.

 

- Har du nokre tanker om det arbeidet du nå går inn i?

- Mykje er skjedd i Samemisjonen sidan sist. Likevel er oppgåva den same: å vitne om Jesu Kristi soningsverk for ein og kvar av oss. I denne vitnetenesta går me ikkje aleine. I tida rundt pinse høyrer me om Heilaganden, som Jesus lova til hjelp for si kyrkje. Derfor tenkjer eg at me kan leggje alt i Herrens hender. Er noko etter Guds vilje, så vil det også lukkast.

 

--

  

Navn: Torbjørn Jess

Alder: 47 år

Bosted: Hognestad på Jæren

Sivilstand: Gift med Ellinor Aasbø Jess frå nordmøre.

 

- Fortell litt om deg sjølv?

Far til to barn, Vetle 14 år og Tale 11 år. Lærar og tidlegare yrkessjåfør.

Veldig glad i friluftsliv og jakt. Oppvaksen på bedehuset Saron på Bryne, og er framleis aktiv i arbeidet i IMF/Bedehuskirken. Leier i lag med kona, og eit venepar, ei huskyrkje på Hognestad beståande av 12 personar.

 

- Kvifor hadde du lyst å begynne i Samemisjonen?

Har i lengre tid kjent på mangel på overskot i læraryrke, og har vore på søken etter noko anna. Stillingsannonsen til NSM fanga mi interesse, og då særleg arbeidet på Nordlys. Etterkvart som brikkene fall på plass enda eg opp med den delen av stillinga som eg ønskja meg. Sjølv om stillinga då berre vart 50% så føltes det rett å hoppe på. Opplever nok at Gud har leia meg inn i dette arbeidet, og er trygg på at han legg til rette for den resterande femtiprosenten:)

 

- Har du nokre tanker om det arbeidet du nå går inn i?

- Eg gler meg til å få lov til å vere ein del av arbeidet med å bringe evangeliet ut til folk. Å vere i lag med barn og ungdom på leir opplever eg som ei svært meiningsfull oppgåve.

Det skal bli spennande å vere med å utvikle det potensiale som ligg på Nordlys. Naturskjønt og bynært!

 

- Eg gler meg til vidare samarbeid med kretsstyret. Menneske som eg er i ferd med å bli kjent med, og som har gitt meg eit svært godt førstinntrykk.

Etter fleire år i Finnmark på rypejakt har eg utvikla ein fascinasjon for naturen der nord. No kan eg og få eit spennande og fascinerande innblikk i den samiske befolkninga og urfolket på Kola.

 

 

 

 

  • Publisert
Tidlegare kretssekretær Ove Aksnes kunne endeleg takkast av frå sitt arbeid i leiinga. Kona Kari Laila fekk sin del av honnøren for dei mange møte ho hadde songe og vitna på.

Endeleg eit ordinært kretsmøte

I Møre og Romsdal krets kunne styret igjen innkalle til eit tradisjonelt kretsmøte den 23. april. På grunn av pandemien og fusjonssaka, var dette ikke blitt halde på fleire år. Misjonsvener og utsendingar møtte frå alle tre fogderia. Kretsekretærparet og songduoen Aksnes vart takka for si misjonsteneste 2017-2020.

Daglig bønn i den lutherske kirken i Murmansk

Vår medarbeider på Kola-halvøya har sendt en hilsen til misjonsvennene i Norges Samemisjon. Konflikten gjør inntrykk på menigheten og menneskene for øvrig i Murmansk by. Men det meldes at menighetsarbeidet i de tre byene, som misjonen støtter, går videre.
Medvirkende under gudstjenesten og seminar i Namsos på Samefolkets dag.

Norges Samemisjon arrangør og gjest i Namsos

Nyansatt regionleder for kretsene Trøndelag og Oslo og Romerike, startet sin tjeneste i Namsos. tjeneste. I Klinga kirke var NSM arrangør og i Namsos kirke var organisasjonen gjest. Begge steder ble det tatt opp kollekt og offer til Samemisjonen. Nyansatte general- og misjonssekretærer var også i fokus.

Hedret for lang og tro tjeneste X 2

På Trøndelag krets sitt årsmøte i september ble både Jon Amundal og kvinnene i Fjellblomsten samemisjonsforening hedret for lang og tro tjeneste i organisasjonen. Slik sett ble misjonsfesten lørdag kveld en stund for de gode tilbakeblikk.

Godt og optimistisk årsmøte, Stavanger krets

Rundt 60 frammøtte var samlet på Randaberg Forsamlingshus til kretsårsmøte for Samemisjonen, Stavanger krets siste helga i august. Først var det møte der avtroppende daglig leder i Samemisjonen, Leif Halsos, talte og inspirerte forsamlingen til fortsatt misjonsengasjement.

Veien videre - komitéinnstilling til Landsmøtet 2021

Komitéen Veien Videre i Samemisjonen har utarbeidet et saksdokument og innstilling til hvordan Norges Samemisjon kan drives videre som selvstendig organisasjon. Misjonsorganisasjonens fremtid er hovedsaken under det kommende landsmøtet på Dal ved Gardermoen. Dokumentet finner du her.
Bøye Johannes Vigdal.

Bøye Vigdal til minne

Norges Samemisjon har gjennom Bøye Vigdals bortgang mistet en kjær og engasjert medarbeider gjennom mange, mange år. Etter lang tids kamp mot alvorlig sykdom, la han den 29. juli ned vandringsstaven, 75 år gammel. Vi gjengir her et minneord ført i pennen av tidligere daglig leder i Samemisjonen, Roald Gundersen.