Møteuke på Rena.

17 - 22 november var Laila og jeg på Rena, der jeg talte på en møteuke.
Her er det få kristne og langt mellom Bedehusene. Men vi kjente oss varmt velkommen i den lille og trofaste flokken på Misjonshuset. Og der var stor åpenhet for Guds Ord.
Link til hjemmesiden deres finner du litt lenger oppe på denne siden (Rena Misjonshus).

Sigmund Fjære                                         Tor Bergstrøm         og organisten Per Magnar

     Tor Magne og Laila,    Ester,    Per Magnar.                                   Foto: Tor Bergstrøm

Laila og jeg reiste fra Egersund ca 6:45 om morgenen den 17. november. Målet var Rena, og der ankom vi ca 16:15, etter å ha avlevert pakker til noen av barna underveis. Så ble det tid til pølse og herlig Skolebolle på CirkleK, før møtet startet kl 17:00 på Rena Misjonshus. Dette huset er det nå avklart at de får kjøpe til en pris som de kan klare å betale. Et koselig hus, med møtesal og et lite kjøkken nede, og en leilighet i 2. etg.

En liten flokk var møtt frem, og de tok imot oss med "åpne armer" i overført betydning, da smittevern-tiltak satte begrensing for nærkontakt. To som kom på flere møter, var Øyvind og Elisabeth. De kjørte ca 1 time hver vei for å være sammen med oss. 

 

 

Etter møtet dro vi hjem til Sigmud Fjære for overnatting. Deres hus ligger bare ca 10 min gange fra Misjonshuset. Det er fra 1951 (tror jeg) og er ombygget og påbygget en del. En herlig plass, hvor vi kjente oss velkommen og som hjemme med en gang. Her bodde vi under hele oppholdet, og hadde det godt. God mat og gode senger (jeg hadde 1 1/2 køyeseng for meg selv) og et veldig godt åndelig fellesskap. Jeg var også så heldig at jeg kunne imponere litt med mine tekniske kunnskaper, og fikse en temmelig ny kjøkkenmaskin type Kenwood, som hadde fått smoothie i motoren - og ikke var spesielt begeistret for det. Det holdt på å gå skikkelig galt, da motoren ved prøvekjøring tok fyr på stuebordet. Da var jeg ikke sen med å få opp verandadøren, og kaste motoren med brennende avispapir og tørkepapir ut i snøen.

 

Vi var vel ca 8-10 personer hver kveld på møte. Ester var en av de mest trofaste. Emnet de første 4 kveldene var Elia på Karmel-fjellet. De to første handlet om dette å halte til begge sider. Og de to andre var om Herrens ild og Åndelig søvn. Fredag og lørdag tok jeg frem en del om de siste ting og tider. Alle talene ble tatt opp av Sigmund, og ligger på deres hjemmeside. Det var åpent og godt å tale, og så håper jeg at Herren fikk gitt dem mat for sjelene.

Rena ligger i Åmot kommune i Østerdalen. Her virker det åndelig mørkt, med lite forkynnelse og langt mellom bedehusene. Så dette er i sannhet en misjonsmark. Sigmund og Ida Mathea og Tor Bergstrøm er de som nok i første rekke har fått kall  til å drive misjons-virksomhet her. De har også ønske om å kunne ha møter i områdene rundt, og har prøvd litt i Koppang som ligger noen mil lenger nord. Her er der ingen kontaktperson, så de må sørge for alt selv.
Og noe av deres nød har nok smittet over på oss. Så nå har vi dem med på vår bønneliste. Har du plass på din liste, så er de takknemlig for det. 

Tor og Sigmund ledet møtene. Sigmund og Ida Mathea sang og vitnet og spilte gitar.   

Og Per Magnar spilte orgel og Synthesizer.  

 

Søndag etter møtet fikk vi oppleve noe av naturen rundt Rena, da vi dro på bål-tur med kano og kokos-boller til et lite vann i nærheten. Det var sannelig en flott opplevelse. Kanoen veide ca 13 kg, og så noe skrøpelig ut etter min smak. Men der ble jeg overrasket, og til slutt  tok jeg meg faktisk en tur i den selv - uten å bli våt noen steder. Og den var utrolig stødig. Så nå fikk Laila "vann på mølla" med sitt ønske om få meg med på kanoturer.  

Laila og meg takker for en herlig uke, der vi kjente brodersamfunnets velsignelser. Godt å være sammen, når Jesus er det sentrale. 

Fra den lille flokken fikk Samemisjnen en flott kollekt på kr 2 800.

For min del var denne reisen en del av mine dugnads-timer. Og jeg tar bare betalt for diesel-utgiftene. Så det ble faktisk et overskudd til NSM også denne gangen.     

 Lilja og Ida Mathea og Sigmund

 

Må Herren velsigne dere rikt i den tjenesten dere har fått.  

  • Publisert
Tidlegare kretssekretær Ove Aksnes kunne endeleg takkast av frå sitt arbeid i leiinga. Kona Kari Laila fekk sin del av honnøren for dei mange møte ho hadde songe og vitna på.

Endeleg eit ordinært kretsmøte

I Møre og Romsdal krets kunne styret igjen innkalle til eit tradisjonelt kretsmøte den 23. april. På grunn av pandemien og fusjonssaka, var dette ikke blitt halde på fleire år. Misjonsvener og utsendingar møtte frå alle tre fogderia. Kretsekretærparet og songduoen Aksnes vart takka for si misjonsteneste 2017-2020.

Daglig bønn i den lutherske kirken i Murmansk

Vår medarbeider på Kola-halvøya har sendt en hilsen til misjonsvennene i Norges Samemisjon. Konflikten gjør inntrykk på menigheten og menneskene for øvrig i Murmansk by. Men det meldes at menighetsarbeidet i de tre byene, som misjonen støtter, går videre.
Medvirkende under gudstjenesten og seminar i Namsos på Samefolkets dag.

Norges Samemisjon arrangør og gjest i Namsos

Nyansatt regionleder for kretsene Trøndelag og Oslo og Romerike, startet sin tjeneste i Namsos. tjeneste. I Klinga kirke var NSM arrangør og i Namsos kirke var organisasjonen gjest. Begge steder ble det tatt opp kollekt og offer til Samemisjonen. Nyansatte general- og misjonssekretærer var også i fokus.

Hedret for lang og tro tjeneste X 2

På Trøndelag krets sitt årsmøte i september ble både Jon Amundal og kvinnene i Fjellblomsten samemisjonsforening hedret for lang og tro tjeneste i organisasjonen. Slik sett ble misjonsfesten lørdag kveld en stund for de gode tilbakeblikk.

Godt og optimistisk årsmøte, Stavanger krets

Rundt 60 frammøtte var samlet på Randaberg Forsamlingshus til kretsårsmøte for Samemisjonen, Stavanger krets siste helga i august. Først var det møte der avtroppende daglig leder i Samemisjonen, Leif Halsos, talte og inspirerte forsamlingen til fortsatt misjonsengasjement.

Veien videre - komitéinnstilling til Landsmøtet 2021

Komitéen Veien Videre i Samemisjonen har utarbeidet et saksdokument og innstilling til hvordan Norges Samemisjon kan drives videre som selvstendig organisasjon. Misjonsorganisasjonens fremtid er hovedsaken under det kommende landsmøtet på Dal ved Gardermoen. Dokumentet finner du her.
Bøye Johannes Vigdal.

Bøye Vigdal til minne

Norges Samemisjon har gjennom Bøye Vigdals bortgang mistet en kjær og engasjert medarbeider gjennom mange, mange år. Etter lang tids kamp mot alvorlig sykdom, la han den 29. juli ned vandringsstaven, 75 år gammel. Vi gjengir her et minneord ført i pennen av tidligere daglig leder i Samemisjonen, Roald Gundersen.