Møteuke på Rena.

17 - 22 november var Laila og jeg på Rena, der jeg talte på en møteuke.
Her er det få kristne og langt mellom Bedehusene. Men vi kjente oss varmt velkommen i den lille og trofaste flokken på Misjonshuset. Og der var stor åpenhet for Guds Ord.
Link til hjemmesiden deres finner du litt lenger oppe på denne siden (Rena Misjonshus).

Sigmund Fjære                                         Tor Bergstrøm         og organisten Per Magnar

     Tor Magne og Laila,    Ester,    Per Magnar.                                   Foto: Tor Bergstrøm

Laila og jeg reiste fra Egersund ca 6:45 om morgenen den 17. november. Målet var Rena, og der ankom vi ca 16:15, etter å ha avlevert pakker til noen av barna underveis. Så ble det tid til pølse og herlig Skolebolle på CirkleK, før møtet startet kl 17:00 på Rena Misjonshus. Dette huset er det nå avklart at de får kjøpe til en pris som de kan klare å betale. Et koselig hus, med møtesal og et lite kjøkken nede, og en leilighet i 2. etg.

En liten flokk var møtt frem, og de tok imot oss med "åpne armer" i overført betydning, da smittevern-tiltak satte begrensing for nærkontakt. To som kom på flere møter, var Øyvind og Elisabeth. De kjørte ca 1 time hver vei for å være sammen med oss. 

 

 

Etter møtet dro vi hjem til Sigmud Fjære for overnatting. Deres hus ligger bare ca 10 min gange fra Misjonshuset. Det er fra 1951 (tror jeg) og er ombygget og påbygget en del. En herlig plass, hvor vi kjente oss velkommen og som hjemme med en gang. Her bodde vi under hele oppholdet, og hadde det godt. God mat og gode senger (jeg hadde 1 1/2 køyeseng for meg selv) og et veldig godt åndelig fellesskap. Jeg var også så heldig at jeg kunne imponere litt med mine tekniske kunnskaper, og fikse en temmelig ny kjøkkenmaskin type Kenwood, som hadde fått smoothie i motoren - og ikke var spesielt begeistret for det. Det holdt på å gå skikkelig galt, da motoren ved prøvekjøring tok fyr på stuebordet. Da var jeg ikke sen med å få opp verandadøren, og kaste motoren med brennende avispapir og tørkepapir ut i snøen.

 

Vi var vel ca 8-10 personer hver kveld på møte. Ester var en av de mest trofaste. Emnet de første 4 kveldene var Elia på Karmel-fjellet. De to første handlet om dette å halte til begge sider. Og de to andre var om Herrens ild og Åndelig søvn. Fredag og lørdag tok jeg frem en del om de siste ting og tider. Alle talene ble tatt opp av Sigmund, og ligger på deres hjemmeside. Det var åpent og godt å tale, og så håper jeg at Herren fikk gitt dem mat for sjelene.

Rena ligger i Åmot kommune i Østerdalen. Her virker det åndelig mørkt, med lite forkynnelse og langt mellom bedehusene. Så dette er i sannhet en misjonsmark. Sigmund og Ida Mathea og Tor Bergstrøm er de som nok i første rekke har fått kall  til å drive misjons-virksomhet her. De har også ønske om å kunne ha møter i områdene rundt, og har prøvd litt i Koppang som ligger noen mil lenger nord. Her er der ingen kontaktperson, så de må sørge for alt selv.
Og noe av deres nød har nok smittet over på oss. Så nå har vi dem med på vår bønneliste. Har du plass på din liste, så er de takknemlig for det. 

Tor og Sigmund ledet møtene. Sigmund og Ida Mathea sang og vitnet og spilte gitar.   

Og Per Magnar spilte orgel og Synthesizer.  

 

Søndag etter møtet fikk vi oppleve noe av naturen rundt Rena, da vi dro på bål-tur med kano og kokos-boller til et lite vann i nærheten. Det var sannelig en flott opplevelse. Kanoen veide ca 13 kg, og så noe skrøpelig ut etter min smak. Men der ble jeg overrasket, og til slutt  tok jeg meg faktisk en tur i den selv - uten å bli våt noen steder. Og den var utrolig stødig. Så nå fikk Laila "vann på mølla" med sitt ønske om få meg med på kanoturer.  

Laila og meg takker for en herlig uke, der vi kjente brodersamfunnets velsignelser. Godt å være sammen, når Jesus er det sentrale. 

Fra den lille flokken fikk Samemisjnen en flott kollekt på kr 2 800.

For min del var denne reisen en del av mine dugnads-timer. Og jeg tar bare betalt for diesel-utgiftene. Så det ble faktisk et overskudd til NSM også denne gangen.     

 Lilja og Ida Mathea og Sigmund

 

Må Herren velsigne dere rikt i den tjenesten dere har fått.  

  • Publisert
Det nye styret i NSM m/vara og daglig leder. Ansattes representant i styret er enda ikke valgt.

Referat fra NSM landsmøte i Alta 2. - 4. oktober 2020

Forhandlingene startet fredag hvor det ble talt opp totalt 93 delegater. Landsmøtet ble konstituert med Jon Olav Østhus som dirigent og Paul Tore Garvo som visedirigent. Protokollkomité for neste treårsperiode er Morten Alsvik, Geir Holmstad og Karstein Mortensen.
Både innkalling og saksliste ble godkjent.

Kjære Samemisjonens venner både i nord og sør

Du påvirker også landsmøtet ved måten du tenker og snakker på. Tanker og ord skaper virkelighet. Ordene våre kommer fra tankene og de påvirker både hvordan vi selv og andre oppfatter ting og hvordan vi og andre handler. Gud «talte og det skjedde. Han bød og det stod der.» Salme 33,9. Han har lagt noe av den samme skaperkraften i våre ord. Derfor sier Jesus: For etter dine ord skal du dømmes rettferdig, og etter dine ord skal du dømmes skyldig. Mat. 12,37.
Må Gud hjelpe oss alle til å snakke fint om hverandre og ta alt i beste mening. Det hjelper lite å kalle seg luthersk kristen om vi ikke lever etter de helt elementære læresetninger, f.eks. denne:
«Vi skal frykte og elske Gud så vi ikke svikter om vår neste og lyver om ham, baktaler eller setter ut falske rykter om ham, men unnskylder ham , snakker pent om ham og tar alt i beste mening.» Denne forklaringen som Luther gir oss av det åttende bud, er en bekjennelses-sak. Gud vil fylle meg og deg med sin Hellige Ånd så vi unnskylder, snakker pent om, og tar alt i beste mening.

Landsmøtebrosjyre med program, overnattingsmuligheter og påmeldingsskjema

Nå kan vi endelig ønske velkommen til landsmøtet i Norges Samemisjon 2-4.oktober på Saga skole og grendehus i Alta. Det var jo meningen at vi skulle ha det i juli, men p.g.a. koronaen måtte det utsettes. Vi håper at så mange som mulig tar turen til Alta og får noen fine høstdager i Finnmark med viktige avgjørelser og valg og godt fellesskap om Guds ord.
Hovedkomitéen ved leder Nils Borge Teigen

Landsmøte i Samemisjonen i Alta 2. - 4. oktober 2020

Landsmøtet starter fredag 2. oktober kl. 09.00 og avsluttes med gudstjenester i Maze og Alta 4. oktober. Møtested Saga grendehus i Alta.
Ankomst i løpet av dagen/ettermiddag til Alta torsdag 1. oktober. Avreise i løpet av søndag 4. oktober eller tidligere for de som ikke kan delta på hele møtet.

Klart flertall i Rådsmøtet for sammenslåing med Sarepta

Samemisjonen avholdt den 17. juni et digitalt rådsmøte hvor de med et klart flertall ber landsmøtet å vedta sammenslåing med Sarepta. Det kom også egne forslag fra Møre og Romsdal krets, Trøndelag krets og Finnmarksutvalget. Disse fikk liten og ingen støtte av delegatene på rådsmøtet. Dermed var det klar tale fra rådsmøtet hva de så som den beste fremtidige løsning.

Omstillingsutvalgets rapport - Veien videre for Norges Samemisjon

OU anbefaler sammenslåing mellom Sarepta og Samemisjonen.
- Dette er to like store (små) organisasjoner - i oppslutning og driftsbudsjett
- De er ulike i alder, men de har samme grunnsyn. Vi skal fortsatt forkynne lov og evangelium, det gode budskap om Herren Jesus Kristus vår Frelser
- Medlemmene i Samemisjonen er eldre, Sarepta rekrutterer flere yngre fra både nord og sør, noe som kan vitalisere og gi ny giv hos bedehusvenner, forsamlinger og venneflokker rundt omkring i landet
- Felles mål og samlede ressurser kan utvide og styrke misjonsarbeidet i Sápmi og i Norge ellers.