Litt om arbeidet i Region Sør-Vest

I en utfordrende tid med korona-restriksjoner arbeider Region Sør-Vest med møteplanlegging og leirer, vedlikehold og utleie av Nordlys Misjonssenter. Vi arbeider også med ansettelse av ny regionsekretær.

Nestformann i Region Sør-Vest, Stein Ingvar Kalviknes, var 1. varamann til landsstyret. Han har nå gått inn som fast styremedlem i steden for Kurt Olsen som har gått ut av styret.

 

Kalvikns er også valgt som nestleder i landsstyret. I perioden Jon Teigen er sykmeldt fungerer Kalviknes som landsstyreformann.

 

 Møtevirksomheten

I vår region vil Kalviknes og Karin Bjørsvik Dahlstrøm arbeide med reiserute og møteplanlegging for denne våren. Vi er heldige som har flere frivillige forkynnere som vil reise for Samemisjonen i Region Sør-Vest.

 

Har du spørsmål om møter eller ønsker at Samemisjonen skal komme til ditt bedehus, kontakt Karin på 988 16 540.

 

Administrasjon og Nordlys

Formann i styret for regionen, Dagfinn Hauge, har tatt på seg ansvaret med å administrere regionen inntil ny regionssekretær er på plass.

 

Nytt navn og område

Stavanger krets går nå gradvis over til å bruke navnet Region Sør-Vest. Det betyr en utvidelse av vårt område som nå i hovedsak blir Rogaland og Agder fylke.

 

Takk for innsatsen

Etter fire år avsluttet Tor Magne Haraldseid ved årsskiftet sin tjeneste som kretssekretær for Stavanger krets. Men Haraldseid går ikke ut av misjonsarbeidet. Han trives godt i rollen som forkynner og har takket ja til å fortsette i Samemisjonen som landsforkynner i en stilling på 30%.

 

Barne- og ungdomsarbeid

Karen Marie Harboe fra styret vil ta ansvar for leirarbeidet i sammarbeid med barne- og ungdomsrådet.

 

Nordlysdagen

Nordlysdagen blir arrangert den i april klokka. Her blir det basar og servering. Bjørn Roth taler.

Har du gevinster til basaren, kontakt Karen Marie på telefon: 926 38 688.

 

Leirer

Vinterleirene ble avlyst på grunn av smittesituasjonen. Vi planlegger å avholde sommerleirer den 10.-12. juni og 17.-19.juni. Har du barn som ønsker å bli med på leir, noter datoene. Mer opplysninger finner du på www.nordlysmisjonssenter.no

 

Kretsårsmøte

På grunn av usikkerhet rundt smittesituasjonen har vi også i år valgt å utsette regionsårsmøte (tidligere kretsårsmøte) som normalt blir arrangert rundt påsketider til lørdag 27. august.

 

Regionssekretær

Stillingen som regionssekretær er fortsatt ledig. Om du kjenner til aktuelle personer, ta kontakt med Dagfinn Hauge på telefon 950 73 249 eller noen av de andre i styret.

 

Endringer i styret

Helge Dahlstrøm har valgt å gå ut av regionstyret. Inn kommer første varamann, Bjørn Roth.

 

Følg oss gjerne på vår side på  Facebook og vår hjemmeside for Nordlys Misjonssenter.

 

(Hovedbilde er av Frafjord Bedehus der Samemisjonen har hatt mange møter gjennom tidene)

 

  • Publisert
Tidlegare kretssekretær Ove Aksnes kunne endeleg takkast av frå sitt arbeid i leiinga. Kona Kari Laila fekk sin del av honnøren for dei mange møte ho hadde songe og vitna på.

Endeleg eit ordinært kretsmøte

I Møre og Romsdal krets kunne styret igjen innkalle til eit tradisjonelt kretsmøte den 23. april. På grunn av pandemien og fusjonssaka, var dette ikke blitt halde på fleire år. Misjonsvener og utsendingar møtte frå alle tre fogderia. Kretsekretærparet og songduoen Aksnes vart takka for si misjonsteneste 2017-2020.

Daglig bønn i den lutherske kirken i Murmansk

Vår medarbeider på Kola-halvøya har sendt en hilsen til misjonsvennene i Norges Samemisjon. Konflikten gjør inntrykk på menigheten og menneskene for øvrig i Murmansk by. Men det meldes at menighetsarbeidet i de tre byene, som misjonen støtter, går videre.
Medvirkende under gudstjenesten og seminar i Namsos på Samefolkets dag.

Norges Samemisjon arrangør og gjest i Namsos

Nyansatt regionleder for kretsene Trøndelag og Oslo og Romerike, startet sin tjeneste i Namsos. tjeneste. I Klinga kirke var NSM arrangør og i Namsos kirke var organisasjonen gjest. Begge steder ble det tatt opp kollekt og offer til Samemisjonen. Nyansatte general- og misjonssekretærer var også i fokus.

Hedret for lang og tro tjeneste X 2

På Trøndelag krets sitt årsmøte i september ble både Jon Amundal og kvinnene i Fjellblomsten samemisjonsforening hedret for lang og tro tjeneste i organisasjonen. Slik sett ble misjonsfesten lørdag kveld en stund for de gode tilbakeblikk.

Godt og optimistisk årsmøte, Stavanger krets

Rundt 60 frammøtte var samlet på Randaberg Forsamlingshus til kretsårsmøte for Samemisjonen, Stavanger krets siste helga i august. Først var det møte der avtroppende daglig leder i Samemisjonen, Leif Halsos, talte og inspirerte forsamlingen til fortsatt misjonsengasjement.

Veien videre - komitéinnstilling til Landsmøtet 2021

Komitéen Veien Videre i Samemisjonen har utarbeidet et saksdokument og innstilling til hvordan Norges Samemisjon kan drives videre som selvstendig organisasjon. Misjonsorganisasjonens fremtid er hovedsaken under det kommende landsmøtet på Dal ved Gardermoen. Dokumentet finner du her.
Bøye Johannes Vigdal.

Bøye Vigdal til minne

Norges Samemisjon har gjennom Bøye Vigdals bortgang mistet en kjær og engasjert medarbeider gjennom mange, mange år. Etter lang tids kamp mot alvorlig sykdom, la han den 29. juli ned vandringsstaven, 75 år gammel. Vi gjengir her et minneord ført i pennen av tidligere daglig leder i Samemisjonen, Roald Gundersen.