Godt og optimistisk årsmøte, Stavanger krets

Rundt 60 frammøtte var samlet på Randaberg Forsamlingshus til kretsårsmøte for Samemisjonen, Stavanger krets siste helga i august. Først var det møte der avtroppende daglig leder i Samemisjonen, Leif Halsos, talte og inspirerte forsamlingen til fortsatt misjonsengasjement.

Tekst og foto: Dagfinn Hauge

 

Det nye kretsstyret er allerede i gang med arbeidet.

 

Årsmeldingen for 2020 bar preg av lavere aktivitet på grunn av korona-pandemien og dertil mindre overskudd. Men flere av innleggene som kom om arbeidet vitner om at en ser lyst på framtiden for misjonsorganisasjonen i Stavanger krets og mange gleder seg til at arbeidet kommer i gang igjen for fullt.

 

Positiv er det også å registrere at det har kommet til tre nye foreninger i kretsen og 50 nye medlemmer.

 

Det nye foreningene har samlet inn rundt 100 000 kroner til forskjellige prosjekter i Samemisjonen i løpet av kort tid.

 

Valgkomiteen hadde i år fått mange gode kandidater til både kretsstyre og barne- og ungdomsråd.

 

Nytt kretsstyret består nå av: Alf Einar Ørke, Helge Dahlstrøm, Karen Marie Harboe (ny), Stein Ingvar Kalviknes (ny), Karin Synnøve Bjørsvik Dahlstrøm (ny) og Dagfinn Hauge. 1. vara. er Bjørn Roth (ny) og 2. vara. Jostein Vedøy (ny).

 

Barne- og ungdomsrådet: Berit Åreskjold, Evy Lovise Helland (ny), Stein Erik Hauge (ny) og Adam Kristian Tessman (ny). 1. vara. Bjørnar Lende, 2. vara. Kristine Aarsland og 3.vara. Ole Aarsland.

Kretsstyret arbeider med å finne kandidater til ny kretssekretær

Det nye kretsstyret konstituert seg torsdagen etter kretsårsmøtet. Øverst på agendaen står arbeid med å etablere et hus-styre på Nordlys Misjonssenter, arbeide med å finne kandidater til ny kretssekretær, øke antall medlemmer, øke gaveinntektene, øke aktiviteten på Nordlys og i kretsen for øvrig.

 

Det ble besluttet å sende formann og nestformann som kretsstyrets representanter til det ekstraordinære landsmøtet.

 

Rollene i det nye kretsstyret ble fordelt slik:

  • Dagfinn Hauge, formann
  • Stein Ingvar Kalviknes, nestformann
  • Karin Bjørsvik Dahlstrøm, sekretær
  • Karen Marie Harboe, styremedlem
  • Alf Einar Ørke, styremedlem
  • Helge Dahlstrøm, styremedlem
  • Bjørn Roth, 1. varamedlem
  • Jostein Vedøy, 2. varamedlem

  • Publisert
Tidlegare kretssekretær Ove Aksnes kunne endeleg takkast av frå sitt arbeid i leiinga. Kona Kari Laila fekk sin del av honnøren for dei mange møte ho hadde songe og vitna på.

Endeleg eit ordinært kretsmøte

I Møre og Romsdal krets kunne styret igjen innkalle til eit tradisjonelt kretsmøte den 23. april. På grunn av pandemien og fusjonssaka, var dette ikke blitt halde på fleire år. Misjonsvener og utsendingar møtte frå alle tre fogderia. Kretsekretærparet og songduoen Aksnes vart takka for si misjonsteneste 2017-2020.

Daglig bønn i den lutherske kirken i Murmansk

Vår medarbeider på Kola-halvøya har sendt en hilsen til misjonsvennene i Norges Samemisjon. Konflikten gjør inntrykk på menigheten og menneskene for øvrig i Murmansk by. Men det meldes at menighetsarbeidet i de tre byene, som misjonen støtter, går videre.
Medvirkende under gudstjenesten og seminar i Namsos på Samefolkets dag.

Norges Samemisjon arrangør og gjest i Namsos

Nyansatt regionleder for kretsene Trøndelag og Oslo og Romerike, startet sin tjeneste i Namsos. tjeneste. I Klinga kirke var NSM arrangør og i Namsos kirke var organisasjonen gjest. Begge steder ble det tatt opp kollekt og offer til Samemisjonen. Nyansatte general- og misjonssekretærer var også i fokus.

Hedret for lang og tro tjeneste X 2

På Trøndelag krets sitt årsmøte i september ble både Jon Amundal og kvinnene i Fjellblomsten samemisjonsforening hedret for lang og tro tjeneste i organisasjonen. Slik sett ble misjonsfesten lørdag kveld en stund for de gode tilbakeblikk.

Veien videre - komitéinnstilling til Landsmøtet 2021

Komitéen Veien Videre i Samemisjonen har utarbeidet et saksdokument og innstilling til hvordan Norges Samemisjon kan drives videre som selvstendig organisasjon. Misjonsorganisasjonens fremtid er hovedsaken under det kommende landsmøtet på Dal ved Gardermoen. Dokumentet finner du her.
Bøye Johannes Vigdal.

Bøye Vigdal til minne

Norges Samemisjon har gjennom Bøye Vigdals bortgang mistet en kjær og engasjert medarbeider gjennom mange, mange år. Etter lang tids kamp mot alvorlig sykdom, la han den 29. juli ned vandringsstaven, 75 år gammel. Vi gjengir her et minneord ført i pennen av tidligere daglig leder i Samemisjonen, Roald Gundersen.