God oppslutning om årsmøtet i Stavanger krins

Laurdag 27. august 2022 heldt Stavanger krins årsmøte. Femti delegatar møtte fram på Samemisjonen sitt misjonssenter «Nordlys» utanfor Sandnes.

Årsmøtet opna med salmen «Čále, Jesus, iežat gova” (Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte). I den formelle delen drøfta ein årsmeldingar, rekneskap, valde nye styremedlemmer og samtalte om arbeidet. Etterpå blei det høve til å helse på gamle venner og bli kjent med nye.

 

Om kvelden var det misjonsfest — med kaffi, kaker og tale ved regionleiar Torbjørn Bjorvatn. Børge Tjessem og Kristin Tjelta heldt ein flott mini-konsert og leia allsangen med nye og gamle bedehussangar. Til saman kom det inn rundt 24 000 kroner i kollekt og sal av mat.

 

Etter årsmøtet har krinsstyret følgjande samansetting: Dagfinn Hauge, Karen Marie Harboe, Karin Dahlstrøm, Bjørn Roth, Solveig Bergsholm Horve, Justin Yven, Lars Egil Espedal (1. vara) og Roald Nessa (2. vara).

 

Barne- og ungdomsrådet har desse medlemmene: Adam Tessman, Evy Louise Helleland, Ole Årsland, Kristine Årsland, Berit Åreskjold og Gunhild Hauan.

  • Publisert
Tidlegare kretssekretær Ove Aksnes kunne endeleg takkast av frå sitt arbeid i leiinga. Kona Kari Laila fekk sin del av honnøren for dei mange møte ho hadde songe og vitna på.

Endeleg eit ordinært kretsmøte

I Møre og Romsdal krets kunne styret igjen innkalle til eit tradisjonelt kretsmøte den 23. april. På grunn av pandemien og fusjonssaka, var dette ikke blitt halde på fleire år. Misjonsvener og utsendingar møtte frå alle tre fogderia. Kretsekretærparet og songduoen Aksnes vart takka for si misjonsteneste 2017-2020.

Daglig bønn i den lutherske kirken i Murmansk

Vår medarbeider på Kola-halvøya har sendt en hilsen til misjonsvennene i Norges Samemisjon. Konflikten gjør inntrykk på menigheten og menneskene for øvrig i Murmansk by. Men det meldes at menighetsarbeidet i de tre byene, som misjonen støtter, går videre.
Medvirkende under gudstjenesten og seminar i Namsos på Samefolkets dag.

Norges Samemisjon arrangør og gjest i Namsos

Nyansatt regionleder for kretsene Trøndelag og Oslo og Romerike, startet sin tjeneste i Namsos. tjeneste. I Klinga kirke var NSM arrangør og i Namsos kirke var organisasjonen gjest. Begge steder ble det tatt opp kollekt og offer til Samemisjonen. Nyansatte general- og misjonssekretærer var også i fokus.

Hedret for lang og tro tjeneste X 2

På Trøndelag krets sitt årsmøte i september ble både Jon Amundal og kvinnene i Fjellblomsten samemisjonsforening hedret for lang og tro tjeneste i organisasjonen. Slik sett ble misjonsfesten lørdag kveld en stund for de gode tilbakeblikk.

Godt og optimistisk årsmøte, Stavanger krets

Rundt 60 frammøtte var samlet på Randaberg Forsamlingshus til kretsårsmøte for Samemisjonen, Stavanger krets siste helga i august. Først var det møte der avtroppende daglig leder i Samemisjonen, Leif Halsos, talte og inspirerte forsamlingen til fortsatt misjonsengasjement.

Veien videre - komitéinnstilling til Landsmøtet 2021

Komitéen Veien Videre i Samemisjonen har utarbeidet et saksdokument og innstilling til hvordan Norges Samemisjon kan drives videre som selvstendig organisasjon. Misjonsorganisasjonens fremtid er hovedsaken under det kommende landsmøtet på Dal ved Gardermoen. Dokumentet finner du her.
Bøye Johannes Vigdal.

Bøye Vigdal til minne

Norges Samemisjon har gjennom Bøye Vigdals bortgang mistet en kjær og engasjert medarbeider gjennom mange, mange år. Etter lang tids kamp mot alvorlig sykdom, la han den 29. juli ned vandringsstaven, 75 år gammel. Vi gjengir her et minneord ført i pennen av tidligere daglig leder i Samemisjonen, Roald Gundersen.