Vi over 60 dag på Nordlys Misjonssenter

Nytt tiltak. Merk deg 27. mars du som er over 60 i Region Sør-Vest.

Velkommen til VI OVER 60 DAG på Nordlys Misjonssenter!

  • Registrert frammøte klokka 10.30.
  • Møte i Nybygget klokka 11.00
  • Middag klokka 12.30.
  • Uteliv, samtale og fellesskap.
  • Klokka 15.00. Kaffekos med ymse innslag.
  • Temamøte: Vi får besøk fra Finnmark! Marie Åshild Kemi. Nå bosatt På Vegårdshei i Agder. Hun er ansatt som journalist i et samisk blad, «Stjernen» på norsk. Hun skriver alt på samisk. Er tolk ved behov. Hun har hus og er oppvokst i Karasjok. Hun er engasjert og brenner for Samemisjonen, samisk kultur og levesett. Vi får se bilder, høre samiske salmer, oversatt til norsk. Marie Åshild er i Finnmark en måneds tid i vår. Det vil bli en levende tematime på Nordlys.
  • Kveldsmat 18.30
  • Kveldshilsen og VELSIGNELSEN før vi vender hjem.

 

Påmelding til Grethe Roth innen 20.mars. Tlf. 99492427 «

  • Publisert

Landsmøtet er i gang

Det er over 70 år siden sist at et landsmøte i Norges Samemisjon ble arrangert i Ålesund. Den gang var navnet Det norske Finnemisjonsselskap. Ca 60 delegater har nå inntatt Ålesund Folkehøgskole. Det er fullt mulig å delta på kveldsmøtene uten å være påmeldt. Vel møtt!
Foreningen Samebarnas Venn, nesten fulltallig. Regionleder var også tilstede denne dagen.

Den dyrebare foreningen

Noen legger ned foreningsarbeidet. Derfor trenger vi nye og flere. Foreningen Samebarnas Venn var opprinnelig en barneforening. Siden utviklet den seg til en voksenforening for både kvinner og menn, med både nordmenn og samer som medlemmer.