Velkommen til tradisjonsrike pinsestevne på Nordlys Misjonssenter

Pinsen er den store misjonshøytiden. Kristenfolket samles mange steder til stevner på leirsteder og i andre forsamlingslokaler. Åndens komme, kirkens fødselsdag og misjonens oppstart skjedde i Jerusalem for snart 2000 år siden. På Nordlys Misjonssenter står planter av ulike slag i full blomst. Kom og hør! Kom og se!

Et blomsterbed kan være et bilde på Guds mange menigheter her på jord.
Et blomsterbed kan være et bilde på Guds mange menigheter her på jord.

Foran stevnet 2. pinsedag er det mange som er i sving med å gjøre alt klart. Leirstedet fremstår i vakker vårprakt og som et senter og redskap i et allsidig misjonsarbeid. Det har vært utført dugnad i generasjoner, og man ønsker å ta vare på det som er bygd opp gjennom årene. Ikke minst den gode forkynnelsen er en arv man ønsker å videreføre.

 

På Nordlys skal store og små kjenne seg ivaretatt. Det merkes på mange måter. På pinsestevnet er det lagt opp til blant annet en barnevennlig meny. Stevnestart er kl 14.00 og årets taler er Steinar Handeland. Værmeldingene for dagen er gode.