Stavanger krets hegner om sitt leirarbeid

En krets med et bredt og allsidig arbeid hadde sitt årsmøte på Nærbø bedehus den 14. april. Både barn og voksne deltok. Under årsmøtesamtalen stod satsingen på de unge sentralt. I forkynnelsen var det fokus på Paulus' tjenersinn.

Egersund Musikklag deltok med variert sang og musikk under årets kretsmøte på Nærbø.
Egersund Musikklag deltok med variert sang og musikk under årets kretsmøte på Nærbø.

Tekst og foto: Lisbeth Ravna Strømsnes

 

Tilsammen var 35 delegater samlet til årets kretsmøte. I tillegg møtte endel andre interesserte, og ellers vanlige møtedeltager. Vertskapet Karin og Frode Hegle og kjøkkenansvarlige Ståle Tysvær og Tom Håvard Tobiassen sørget for god service og forpleining hele dagen gjennom til alles tilfredshet.

Samlinger om Guds ord en viktig del av kretsårsmøtet

Endre Østerhus sang til eget trekkspillakkompagnement.

Endre Østerhus holdt bibeltime om Paulus. Vi fikk møte Paulus, som levde som han lærte, og som brukte seg selv som forbilde når han underviste og rettledet, medarbeidere, menighetsledere og de som var nye på troens vei. Han var ikke redd for å bruke seg selv som eksempel til etterfølgelse. Paulus var en ydmyk Herrens tjener, som hadde fått et stort budskap å spre.

 

Også på misjonsfesten stod Paulus sitt budskap sentralt. Taler Olaf Aamodt trakk fram at som Paulus er vi Jesu Kristi tjenere. Vi også står i en åndskamp, mot ondskapens fyrste. Kampen er beskrevet i Paulus' brev til menigheten i Efesos, det sjette kapittel. Antrekket i denne kampen er Guds fulle rustning. Men midt i denne åndskampen har Guds barn fred.

 

Egersund Musikklag deltok med sang på misjonsfesten. De har egen pianist, trekkspiller og trompetist.

 

Gave til arbeidet. I kollekt under møtene kom det inn 15 900 misjonskroner.

 

Årsmøtet hegnet om arbeidet ved Nordlys Misjonssenter

Kretsformann ledet samtalen under årsmøtet.

Etter at valgene var gjennomført, innledet kretsformann Alfred Salte til samtale. Det var et særlig fokus på leirarbeidet. Fra momentene gjengir vi følgende:

  • det er gøy å dra på leir med bestefar
  • her har mange møtt Jesus for første gang og på ny
  • Nordlys bør være kretsens viktigste arena. Her kan en skape trosglede, sangglede, bibelglede og tjenersinn
  • her får en høve til å satse på de unge, vise dem tillit og våge å stole på dem

Eget opplegg for barna

I innbydelsen til kretsårsmøtet var også barna invitert. Laila Haraldseid tok seg fint av denne gruppen.

  • Publisert