Solid flertall for egen organisasjon

Hele 45 delegater fra Stavanger krets deltok på Samemisjonens ekstraordinære landsmøte. Der ble det et klart vedtak, 89 mot 23 stemmer, for å fortsette som egen organisasjon.

Tekst og foto: Dagfinn Hauge

 

Engasjementet rundt veivalget til Samemisjonen har vært stort i Stavanger krets. Kretsen har fått 55 nye medlemmer og tre nye foreninger i 2020.

 

Ivrige medarbeidere tok initiativet til å arrangere bussreise fra Stavanger til landsmøtet på Leto hotell ved Gardermoen 2. oktober. 

 

38 personer valgte å følge bussen, deriblant 11 barn som deltok på landsmøte med eget opplegg.

 

Debatten på landsmøtet gikk i rolige former. Du kan lese mer og se glimt fra landsmøtet på Vi som er glad i Samemisjonen sin nettside.

 

Mange fra Stavanger krets deltok i debatten med gode innlegg.

 

Et stort flertall av de som deltok i debatten ønsket at Samemisjonen fortsatte som egen organisasjon.

 

Til sammen var det 117 stemmebrettige deltakere. Det er lenge siden det har vært så mange på et landsmøte til Samemisjonen.

 

Etter veivalget var avgjort ble presten i Kautokeino, Bjarne Gustad, presentert som ny generalsekretær i Samemisjonen til stor glede for forsamlingen. Han kjenner det samiske miljøet godt og kan samisk. Kona Inger Anna er engasjert som misjonssekretær.

 

Positivt er det også å registrere at økonomien til organisasjonen er i bedring, selv i et vanskelig år med uro omkring fusjon og begrensninger i forhold til pandemien.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Publisert

Landsmøtet er i gang

Det er over 70 år siden sist at et landsmøte i Norges Samemisjon ble arrangert i Ålesund. Den gang var navnet Det norske Finnemisjonsselskap. Ca 60 delegater har nå inntatt Ålesund Folkehøgskole. Det er fullt mulig å delta på kveldsmøtene uten å være påmeldt. Vel møtt!
Foreningen Samebarnas Venn, nesten fulltallig. Regionleder var også tilstede denne dagen.

Den dyrebare foreningen

Noen legger ned foreningsarbeidet. Derfor trenger vi nye og flere. Foreningen Samebarnas Venn var opprinnelig en barneforening. Siden utviklet den seg til en voksenforening for både kvinner og menn, med både nordmenn og samer som medlemmer.