Samling for arbeiderne i nord og sør

Landsstyret inviterte til medarbeidersamling på Samemisjonens leirsted «Nordlys» i Sandnes i Rogaland.

13.- 15. desember 2022 satte ansatte fra hele landet hverandre stevne. Dagene ble brukt til å bli kjent med hverandre og med misjonens virksomhet i Sápmi (Sameland) og i kretsene. Både det som lykkes og utfordringer i arbeidet ble drøftet.

 

Odd Sverre Hove holdt to bibeltimer med fokus på Israel. En hel kveld var satt av til arbeidet på Kola-halvøya i Russland. Talsmenn for den lutherske menigheten i Murmansk deltok på video. Mye tid ble brukt til samling om Guds ord og bønn.

 

Det var en stund siden forrige medarbeidersamling. I en organisasjon som favner så vidt, er det nødvendig å møtes av og til for å få en felles forståelse av arbeidet og for å støtte og oppmuntre hverandre til videre tjeneste.

  • Publisert

Landsmøtet er i gang

Det er over 70 år siden sist at et landsmøte i Norges Samemisjon ble arrangert i Ålesund. Den gang var navnet Det norske Finnemisjonsselskap. Ca 60 delegater har nå inntatt Ålesund Folkehøgskole. Det er fullt mulig å delta på kveldsmøtene uten å være påmeldt. Vel møtt!
Foreningen Samebarnas Venn, nesten fulltallig. Regionleder var også tilstede denne dagen.

Den dyrebare foreningen

Noen legger ned foreningsarbeidet. Derfor trenger vi nye og flere. Foreningen Samebarnas Venn var opprinnelig en barneforening. Siden utviklet den seg til en voksenforening for både kvinner og menn, med både nordmenn og samer som medlemmer.