Nytt fra kretsstyret i Stavanger, oktober

Her er en liten oppdatering om hva kretsstyret i Stavanger jobber med denne høsten.

 • Kretsstyret er godt i gang med å etablere et hus-styre på Nordlys Misjonssenter.
 • Kretsstyret har satt i gang arbeid med å finne ny kretssekretær etter Tor Magne Haraldseid som blir pensjonist og slutter ved årsskiftet. Annonse på hjemmesider og i kristne dagsaviser.
 • Et arbeidsutvalg har blitt satt ned for å finne ny kretssekretær: Dagfinn Hauge, Helge Dahlstrøm og Karen Marie Harboe.
 • Kretsstyret har satt i gang en giveraksjon, kalt NY GIV for å få opp gaveinntektene igjen i organisasjonen etter veivalget.
 • Nytt nummer av kvartalshilsen vil bli sendt ut før jul til 600 mottakere.
 • Ny hjemmeside for Nordlys Misjonssenter er etablert: www.nordlysmisjonssenter.no
 • Ny Facebook-side for kretsen er etablert: Stavanger krets - Norges Samemisjon | Facebook
 • Det arbeides med gjerde og hekk ved veien inn til Nordlys Misjonssenter. Det blir også lagt til rette for et kretskontor på senteret.
 • Kretsårsmøtet som ble avhold i august har blitt evaluert. Det var enighet om at det var et inspirerende og positivt møte. Neste år er tanken at valget må gå raskere og en må få til litt mer effektiv gjennomgang av årsmeldingen. Kretsårsmøtet må også gjøres mer familievennlig. Kanskje kan vi også få til et kulturelt innslag. Neste år blir kretsårsmøte på Nordlys Misjonssenter.
 • Første fellesskapssamling på Nordlys Misjonssenter blir onsdag 3. november klokka 18.00. Se nærmere info på hjemmesiden til Nordlys.
 • To barneleirer og en familieleir blir arranger på Nordlys i desember. Mer info på hjemmesiden til Nordlys Misjonssenter.

Det nye styret i Stavanger krets for 2021/22 er følgende:

Formann: Dagfinn Hauge

Nestformann: Stein Ingvar Kalviknes

Sekretær: Karin Bjørgsvik Dahlstrøm

Styremedlemmer: Helge Dahlstrøm, Alf Einar Ørke og Karen Marie Harboe.

1. vara: Bjørn Ragnar Roth.

2. vara: Jostein Vedøy.

 • Publisert

Landsmøtet er i gang

Det er over 70 år siden sist at et landsmøte i Norges Samemisjon ble arrangert i Ålesund. Den gang var navnet Det norske Finnemisjonsselskap. Ca 60 delegater har nå inntatt Ålesund Folkehøgskole. Det er fullt mulig å delta på kveldsmøtene uten å være påmeldt. Vel møtt!
Foreningen Samebarnas Venn, nesten fulltallig. Regionleder var også tilstede denne dagen.

Den dyrebare foreningen

Noen legger ned foreningsarbeidet. Derfor trenger vi nye og flere. Foreningen Samebarnas Venn var opprinnelig en barneforening. Siden utviklet den seg til en voksenforening for både kvinner og menn, med både nordmenn og samer som medlemmer.