Ny rekord i Rogaland krins

Årsmeldinga fortel om 100 møte for Samemisjonen i Rogaland i fjor. Det er ny rekord.

Rogaland har alltid vore ein god krins for Noregs Samemisjon. Men så langt tilbake ein kan hugse, har det aldri vore så mykje verksemd i krinsen.

 

Ei gruppe frivillige legg opp reiserutene. Karin Bjørgsvik Dahlstrøm, Stein Ingvar Kalviknes, Bjørn Roth og Justin Yuen står sentralt i dette arbeidet. Dei spør bedehusstyre og fritidsforkynnarar og koplar så desse saman.

 

I alt hadde krinsen 19 fritidsforkynnarar i 2022. Mange andre medverkar ved å kunngjere møta lokalt, låse opp bedehusa møtekvelden, ønskje velkommen og leie samværa. Misjon byggjer på dugnadsinnsats. Og framleis er det mange som kjenner stor glede ved å vere med på dette arbeidet.

 

På årsmøtet i Rogaland krins 15. april 2023 takka Dagfinn Hauge (biletet) av som krinsformann etter tre år. Det nye krinsstyret konstituerer seg før sommaren. Dagfinn blir med vidare og vil særleg støtte opp om arbeidet på Nordlys misjonssenter utanfor Sandnes, som Samemisjonen eig.

  • Publisert

Landsmøtet er i gang

Det er over 70 år siden sist at et landsmøte i Norges Samemisjon ble arrangert i Ålesund. Den gang var navnet Det norske Finnemisjonsselskap. Ca 60 delegater har nå inntatt Ålesund Folkehøgskole. Det er fullt mulig å delta på kveldsmøtene uten å være påmeldt. Vel møtt!
Foreningen Samebarnas Venn, nesten fulltallig. Regionleder var også tilstede denne dagen.

Den dyrebare foreningen

Noen legger ned foreningsarbeidet. Derfor trenger vi nye og flere. Foreningen Samebarnas Venn var opprinnelig en barneforening. Siden utviklet den seg til en voksenforening for både kvinner og menn, med både nordmenn og samer som medlemmer.