Litt om arbeidet i Region Sør-Vest

I en utfordrende tid med korona-restriksjoner arbeider Region Sør-Vest med møteplanlegging og leirer, vedlikehold og utleie av Nordlys Misjonssenter. Vi arbeider også med ansettelse av ny regionsekretær.

Nestformann i Region Sør-Vest, Stein Ingvar Kalviknes, var 1. varamann til landsstyret. Han har nå gått inn som fast styremedlem i steden for Kurt Olsen som har gått ut av styret.

 

Kalvikns er også valgt som nestleder i landsstyret. I perioden Jon Teigen er sykmeldt fungerer Kalviknes som landsstyreformann.

 

 Møtevirksomheten

I vår region vil Kalviknes og Karin Bjørsvik Dahlstrøm arbeide med reiserute og møteplanlegging for denne våren. Vi er heldige som har flere frivillige forkynnere som vil reise for Samemisjonen i Region Sør-Vest.

 

Har du spørsmål om møter eller ønsker at Samemisjonen skal komme til ditt bedehus, kontakt Karin på 988 16 540.

 

Administrasjon og Nordlys

Formann i styret for regionen, Dagfinn Hauge, har tatt på seg ansvaret med å administrere regionen inntil ny regionssekretær er på plass.

 

Nytt navn og område

Stavanger krets går nå gradvis over til å bruke navnet Region Sør-Vest. Det betyr en utvidelse av vårt område som nå i hovedsak blir Rogaland og Agder fylke.

 

Takk for innsatsen

Etter fire år avsluttet Tor Magne Haraldseid ved årsskiftet sin tjeneste som kretssekretær for Stavanger krets. Men Haraldseid går ikke ut av misjonsarbeidet. Han trives godt i rollen som forkynner og har takket ja til å fortsette i Samemisjonen som landsforkynner i en stilling på 30%.

 

Barne- og ungdomsarbeid

Karen Marie Harboe fra styret vil ta ansvar for leirarbeidet i sammarbeid med barne- og ungdomsrådet.

 

Nordlysdagen

Nordlysdagen blir arrangert den i april klokka. Her blir det basar og servering. Bjørn Roth taler.

Har du gevinster til basaren, kontakt Karen Marie på telefon: 926 38 688.

 

Leirer

Vinterleirene ble avlyst på grunn av smittesituasjonen. Vi planlegger å avholde sommerleirer den 10.-12. juni og 17.-19.juni. Har du barn som ønsker å bli med på leir, noter datoene. Mer opplysninger finner du på www.nordlysmisjonssenter.no

 

Kretsårsmøte

På grunn av usikkerhet rundt smittesituasjonen har vi også i år valgt å utsette regionsårsmøte (tidligere kretsårsmøte) som normalt blir arrangert rundt påsketider til lørdag 27. august.

 

Regionssekretær

Stillingen som regionssekretær er fortsatt ledig. Om du kjenner til aktuelle personer, ta kontakt med Dagfinn Hauge på telefon 950 73 249 eller noen av de andre i styret.

 

Endringer i styret

Helge Dahlstrøm har valgt å gå ut av regionstyret. Inn kommer første varamann, Bjørn Roth.

 

Følg oss gjerne på vår side på  Facebook og vår hjemmeside for Nordlys Misjonssenter.

 

(Hovedbilde er av Frafjord Bedehus der Samemisjonen har hatt mange møter gjennom tidene)

 

  • Publisert

Landsmøtet er i gang

Det er over 70 år siden sist at et landsmøte i Norges Samemisjon ble arrangert i Ålesund. Den gang var navnet Det norske Finnemisjonsselskap. Ca 60 delegater har nå inntatt Ålesund Folkehøgskole. Det er fullt mulig å delta på kveldsmøtene uten å være påmeldt. Vel møtt!
Foreningen Samebarnas Venn, nesten fulltallig. Regionleder var også tilstede denne dagen.

Den dyrebare foreningen

Noen legger ned foreningsarbeidet. Derfor trenger vi nye og flere. Foreningen Samebarnas Venn var opprinnelig en barneforening. Siden utviklet den seg til en voksenforening for både kvinner og menn, med både nordmenn og samer som medlemmer.