Godt og optimistisk årsmøte, Stavanger krets

Rundt 60 frammøtte var samlet på Randaberg Forsamlingshus til kretsårsmøte for Samemisjonen, Stavanger krets siste helga i august. Først var det møte der avtroppende daglig leder i Samemisjonen, Leif Halsos, talte og inspirerte forsamlingen til fortsatt misjonsengasjement.

Tekst og foto: Dagfinn Hauge

 

Det nye kretsstyret er allerede i gang med arbeidet.

 

Årsmeldingen for 2020 bar preg av lavere aktivitet på grunn av korona-pandemien og dertil mindre overskudd. Men flere av innleggene som kom om arbeidet vitner om at en ser lyst på framtiden for misjonsorganisasjonen i Stavanger krets og mange gleder seg til at arbeidet kommer i gang igjen for fullt.

 

Positiv er det også å registrere at det har kommet til tre nye foreninger i kretsen og 50 nye medlemmer.

 

Det nye foreningene har samlet inn rundt 100 000 kroner til forskjellige prosjekter i Samemisjonen i løpet av kort tid.

 

Valgkomiteen hadde i år fått mange gode kandidater til både kretsstyre og barne- og ungdomsråd.

 

Nytt kretsstyret består nå av: Alf Einar Ørke, Helge Dahlstrøm, Karen Marie Harboe (ny), Stein Ingvar Kalviknes (ny), Karin Synnøve Bjørsvik Dahlstrøm (ny) og Dagfinn Hauge. 1. vara. er Bjørn Roth (ny) og 2. vara. Jostein Vedøy (ny).

 

Barne- og ungdomsrådet: Berit Åreskjold, Evy Lovise Helland (ny), Stein Erik Hauge (ny) og Adam Kristian Tessman (ny). 1. vara. Bjørnar Lende, 2. vara. Kristine Aarsland og 3.vara. Ole Aarsland.

Kretsstyret arbeider med å finne kandidater til ny kretssekretær

Det nye kretsstyret konstituert seg torsdagen etter kretsårsmøtet. Øverst på agendaen står arbeid med å etablere et hus-styre på Nordlys Misjonssenter, arbeide med å finne kandidater til ny kretssekretær, øke antall medlemmer, øke gaveinntektene, øke aktiviteten på Nordlys og i kretsen for øvrig.

 

Det ble besluttet å sende formann og nestformann som kretsstyrets representanter til det ekstraordinære landsmøtet.

 

Rollene i det nye kretsstyret ble fordelt slik:

  • Dagfinn Hauge, formann
  • Stein Ingvar Kalviknes, nestformann
  • Karin Bjørsvik Dahlstrøm, sekretær
  • Karen Marie Harboe, styremedlem
  • Alf Einar Ørke, styremedlem
  • Helge Dahlstrøm, styremedlem
  • Bjørn Roth, 1. varamedlem
  • Jostein Vedøy, 2. varamedlem

  • Publisert