God oppslutning om årsmøtet i Stavanger krins

Laurdag 27. august 2022 heldt Stavanger krins årsmøte. Femti delegatar møtte fram på Samemisjonen sitt misjonssenter «Nordlys» utanfor Sandnes.

Årsmøtet opna med salmen «Čále, Jesus, iežat gova” (Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte). I den formelle delen drøfta ein årsmeldingar, rekneskap, valde nye styremedlemmer og samtalte om arbeidet. Etterpå blei det høve til å helse på gamle venner og bli kjent med nye.

 

Om kvelden var det misjonsfest — med kaffi, kaker og tale ved regionleiar Torbjørn Bjorvatn. Børge Tjessem og Kristin Tjelta heldt ein flott mini-konsert og leia allsangen med nye og gamle bedehussangar. Til saman kom det inn rundt 24 000 kroner i kollekt og sal av mat.

 

Etter årsmøtet har krinsstyret følgjande samansetting: Dagfinn Hauge, Karen Marie Harboe, Karin Dahlstrøm, Bjørn Roth, Solveig Bergsholm Horve, Justin Yven, Lars Egil Espedal (1. vara) og Roald Nessa (2. vara).

 

Barne- og ungdomsrådet har desse medlemmene: Adam Tessman, Evy Louise Helleland, Ole Årsland, Kristine Årsland, Berit Åreskjold og Gunhild Hauan.

  • Publisert

Landsmøtet er i gang

Det er over 70 år siden sist at et landsmøte i Norges Samemisjon ble arrangert i Ålesund. Den gang var navnet Det norske Finnemisjonsselskap. Ca 60 delegater har nå inntatt Ålesund Folkehøgskole. Det er fullt mulig å delta på kveldsmøtene uten å være påmeldt. Vel møtt!
Foreningen Samebarnas Venn, nesten fulltallig. Regionleder var også tilstede denne dagen.

Den dyrebare foreningen

Noen legger ned foreningsarbeidet. Derfor trenger vi nye og flere. Foreningen Samebarnas Venn var opprinnelig en barneforening. Siden utviklet den seg til en voksenforening for både kvinner og menn, med både nordmenn og samer som medlemmer.