God oppslutning om årsmøtet i Stavanger krins

Laurdag 27. august 2022 heldt Stavanger krins årsmøte. Femti delegatar møtte fram på Samemisjonen sitt misjonssenter «Nordlys» utanfor Sandnes.

Årsmøtet opna med salmen «Čále, Jesus, iežat gova” (Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte). I den formelle delen drøfta ein årsmeldingar, rekneskap, valde nye styremedlemmer og samtalte om arbeidet. Etterpå blei det høve til å helse på gamle venner og bli kjent med nye.

 

Om kvelden var det misjonsfest — med kaffi, kaker og tale ved regionleiar Torbjørn Bjorvatn. Børge Tjessem og Kristin Tjelta heldt ein flott mini-konsert og leia allsangen med nye og gamle bedehussangar. Til saman kom det inn rundt 24 000 kroner i kollekt og sal av mat.

 

Etter årsmøtet har krinsstyret følgjande samansetting: Dagfinn Hauge, Karen Marie Harboe, Karin Dahlstrøm, Bjørn Roth, Solveig Bergsholm Horve, Justin Yven, Lars Egil Espedal (1. vara) og Roald Nessa (2. vara).

 

Barne- og ungdomsrådet har desse medlemmene: Adam Tessman, Evy Louise Helleland, Ole Årsland, Kristine Årsland, Berit Åreskjold og Gunhild Hauan.

  • Publisert
Ellen og Gunnar Ajer fra Lunde i Telemark deltar med sang, musikk og forkynnelse.

"Framtid og håp"

Det er mottoet for kretsårsmøtet i Trøndelag krets 20.-21. april. Da er misjonsinteresserte i Trøndelag krets samlet til kristent fellesskap og gode samtaler om misjonsarbeidet. Påmeldingsfrist er satt til tirsdag 16. april.
Alf Kristian Tellefsen i kjent stil på åpningsmøtet på Radiohuset i Karasjok søndag ettermiddag 10. mars. Tolk: Inger Anna Gaup Gustad

Vinterstevne i Karasjok til velsignelse

Hver vinter i mars er det tradisjon med Samemisjonens møteuke i Karasjok. Oppdraget med å forkynne Guds Ord er en sterk forpliktelse som vi ikke hverken vil eller kan gi slipp på. Og løftene om Jesu nærvær står fast; derfor er det alltid en velsignelse å samles i de helliges samfunn.