Fullt hus på felleskapssamling

Nærmere 70 misjonsvenner var samlet til den første Felleskapssamlingen på Nordlys Misjonssenter i Rogaland. Her var det en fin blanding av unge og eldre.

Tekst og foto: Dagfinn Hauge 

 

Felleskapssamling er et nytt tiltak styret i Stavanger krets har satt i gang på Nordlys Misjonssenter.

 

Her er det vekt på å dele evangeliet, ha måltidsfellesskap og å styrke det kristne felleskapet på tvers av generasjoner blant misjonsvenner, samt å øke engasjementet for Samemisjonen.

 

Den første samlingen ble også en markering av at Samemisjonen fortsetter som egen organisasjon, og gleder over det.

 

 

 Karen Marie Harboe ledet samlingen og fortalte om det å være på leir på Nordlys.

 

Overflod

 

I en tid da Corona-smitten er økende over hele landet var en spent på om mange ville møte opp på en helt vanlig onsdagskveld klokka 18.00. 

 

Men møtesalen i hovedbygget ble tidlig full og på kjøkkenet var det overflod av mat.

 

 

Formann og konstituert daglig leder, Jon Teigen, var på reise og overnattet på Misjonssenteret. Han fikk med seg første halvtimen av samlingen, før han måtte rekke flyet hjem.

 

Teigen fortalte forsamlingen at det skjer mye positivt i organisasjonen. Det er en ny glød på mange måter.

 

Han kunne melde om at regnskapet for 2021 nærmer seg å gå i balanse. Det er en flott nyhet, når en vet at misjonen har gått med store underskudd i mange år. Og det gir et godt utgangspunkt for arbeidet neste år.

 

Han kunne også fortelle om misjonsvenner i Finnmark som ønsket å starte foreninger. 

 

Mange tok ordet

 

Karin Dahlstrøm hadde et åpningsord i lyrikkform. Og etter det var det mange som tok ordet. Noen om gleden over at organisasjonen gikk videre på selvstendig basis og flere med fine vitnesbyrd.

 

 Bjørn Roth fortalte om Peter og Jesus.

 

Så var det mat og en utlodning noen kjapt hadde tatt initiativ til i forveien. På den kom det inn over 10 000 kroner til misjonen.

 

I tillegg ble det solgt en barnebok som er skrevet av Ruth Hauge med tegninger av Håkon Strøm – der alle inntektene går til Kola-arbeidet.

 

Oppfølging av Veien videre

 

Komiteen for Veien Videre beskrev før landsmøtet i sine mål at en må tenke nytt og kreativt i forhold til virksomheten og møte-aktivitet. 

 

En felleskapssamling er et slikt tiltak.

 

Elementer i denne felleskapssamlingen:

 

  • Samlingen ble gjort kjent gjennom SMS, på hjemmeside og på Facebook. Noen ble bedt med og noen ble gjort oppmerksomme på samlingen ved at noen tok en telefon til de.
  • Deltakerne som hadde mulighet til det tok med mat som ble delt i fellesskap.
  • Noen ble i forveien oppfordret til å ha et vitnesbyrd.
  • Noen tok frivillig på seg oppgaven med å arrangere en liten utlodning.
  • En fortalte gode historier under maten.
  • En av de unge arrangerte en morsom fingerbingo.
  • Mange var med på å dele ut mat og rydde etterpå.
  • Samlingen varte i cirka to timer.

 

 Karin Bjørsvik Dahlstrøm åpnet med en prolog/dikt. Det kan du lese her:

 

Eg skreiv eit haustdikt/så har eg knytta det saman med en refleksjon over den tida vi har vore inne i, og den framtida Gud har lagt open for oss.

 

 

Det finst ei kvild

mildt haustmørker

stryk mot kinn

sørvendte tre

nye teikn etter

stormen som var

i natt..

 

eg høyrde kovet

fann kvile

i draumen

medan vindfokket

greip tak

husnovene

som om dei ville

senda oss alle

mot sør..

 

det finst ei kvild

nokon stad

vinden tek fri i kveld..

 

stilt går eg gjennom grenda

eg kjenner ei kjensle av

takksemd..

 

*Det er haust

Naturen har lagt seg i dvale

Inntil noko nytt vil spire fram

 

Det er Misjonstid med NY GIV!

Sjå markene er kvite til hausten, seier Herren

Vi såg føre oss ei Usikker framtid

Freistingane sto i kø

Skal vi avslutta engasjement og la andre ta over?

 

Vi kan svare:

Vi er sette her av Han som seier

Lat ikkje hjarta uroast

Tru på Gud og tru på meg

 

Kva for ein Gud er det vi trur på?

Han er heilag, sann og sterk

Han har tillit til sitt folk

Han leiar dei på rettferds stigar

 

Han har kalla sitt folk

Her er vi sett

Er tilliten til Herren svekka,

når vi ikkje til kanten av dei markene

Herren talar om

 

Lat oss takka for tilliten Gud og fleirtalet i Landsmøtet ga oss

bretta opp armane

heva dei tafatte hendene i takk og bøn

Velsigna godt leiarskap

Aktivt og trufast engasjement, flinke med ord og konkrete målsettingar

Trufaste, fantasifulle, nær det samiske folket

Lat oss Smitta kvarandre til NY GIV,

her i Stavanger krets, i nord og på Kolahalvøya.

Støttespelarar av ulike slag

Dreg eit lass av bøn, nådegåver, pengar og frivillig engasjement.

 

Herren er EIN

Under hans venger finn vi ly

Vi gøymer oss ikkje for kvarandre

nådegåver, evner og kreativitet skal fletta hendene saman

I arbeid og bøn

I kjærleik går vi saman inn i Guds ord

Vi vil gje evangeliet til barn og unge med ord dei forstår

Den Heilage Ande legg sitt teppe over og smeltar Gudsord og tru saman

Ørkenen vil bli til ein vannrik hage

Generasjonar vandrar saman

Og Herrens nådige velsigning vert lagt til.

Herrens NÅDIGE VELSIGNING!

 

 

  • Publisert