Rogaland krets

Rogaland krets er en del av Region Sørvest som omfatter fylkene Rogaland og Agder.
Kretsen eier og driver Nordlys Misjonssenter, hvor vi hvert år arrangerer leirer, bibelhelger, møter, fester, utlodninger og andre arrangementer. Når senteret er ledig, brukes det mye til utleie.
Mer info om Nordlys finner du på lenger nede på denne siden; følg link til egen hjemmeside under Nordlys Misjonssenter.

Kretsårsmøte 2024 arrangeres på Randaberg Forsamlingshus lørdag 20. april. 

Region Sør-Vest av Samemisjonen: Årsmøte 20. april

 

Vær velkommen til årsmøte!

Sted: Randaberg Forsamlingshus, Torvmyrveien 2, 4070 Randaberg

 

Program:

Kl. 12.00 - kl.14.00 ÅRSMØTE

Kl. 14.00 Varmrett

Kl.15.00 Åpent misjonsmøte

Tale: Ved generalsekretær Torbjørn Bjorvatn.

Sangkrefter: Ellen Riska og Oddgeir Roalkvam

 

Kaffe og kake etter misjonsmøte.

Påmelding innen lørdag 13. april til tlf. 40433822.

Pris varmrett m. tilbehør 150 kr pr. voksen.

Kan betales ved påmelding på VIPPS til 502558 eller kontant når du kommer.

Litt om arbeidet i Region Sør-Vest

I en utfordrende tid med korona-restriksjoner arbeider Region Sør-Vest med møteplanlegging og leirer, vedlikehold og utleie av Nordlys Misjonssenter. Vi arbeider også med ansettelse av ny regionsekretær.09.01.2022

Weekend på Nordlys

Nå er det tid for weekend-er på Nordlys Misjonssenter. Først er det Familieweekend, så er det to julegaveweekender.18.11.2021

Fullt hus på felleskapssamling

Nærmere 70 misjonsvenner var samlet til den første Felleskapssamlingen på Nordlys Misjonssenter i Rogaland. Her var det en fin blanding av unge og eldre.04.11.2021

Solid flertall for egen organisasjon

Hele 45 delegater fra Stavanger krets deltok på Samemisjonens ekstraordinære landsmøte. Der ble det et klart vedtak, 89 mot 23 stemmer, for å fortsette som egen organisasjon.05.10.2021

Godt og optimistisk årsmøte, Stavanger krets

Rundt 60 frammøtte var samlet på Randaberg Forsamlingshus til kretsårsmøte for Samemisjonen, Stavanger krets siste helga i august. Først var det møte der avtroppende daglig leder i Samemisjonen, Leif Halsos, talte og inspirerte forsamlingen til fortsatt misjonsengasjement.28.09.2021

Møteuke på Rena.

17 - 22 november var Laila og jeg på Rena, der jeg talte på en møteuke.
Her er det få kristne og langt mellom Bedehusene. Men vi kjente oss varmt velkommen i den lille og trofaste flokken på Misjonshuset. Og der var stor åpenhet for Guds Ord.
Link til hjemmesiden deres finner du litt lenger oppe på denne siden (Rena Misjonshus).16.12.2020
Arne Gundersen, Leif Solheim og Sverre Leif Lien beriket Nordlysdagen med god sang.

Storsamlinger på Nordlys Misjonssenter og Varhaug Misjonshus

Lørdag 23. mars arrangerte Stavanger krets den årlige Nordlysdagen på leirstedet i kretsen. Og to uker senere var det kretsårsmøte på Varhaug Misjonshus. Begge arrangementene er viktige for å inspirere og samle misjonsfolket om det viktige arbeidet både i kretsen og på misjonsfeltene.13.06.2019
På Heigrestadbasaren var det mange fine gevinstar.

Basar på Heigrestad forsamlingshus

På Heigrestad forsamlingshus er det basar kvart år for Samemisjonen. Lisbeth Ravna Stømsnes har besøkt arrangementet fleire gonger Ho har også i år skrive eit referat frå ein innhaldsrik kveld som samla folket til forkynning og misjonsoffer.22.12.2018
Flere elementer »