Lysglimt samemisjonsforening i Hurdal var vertskap for kretsårsmøte

Østlandet krets sitt årsmøte ble holdt på Solhøy bedehus lørdag 22. april. Med et vakkert vårvær som ramme, var utsendinger fra Vestfold, Innlandet og Romerike samlet om forkynnelsen av Ordet, årsmøtesaker og misjonsorientering.

Kaffe og mat stimulerer til gode samtaler misjonsvenner i mellom.
Kaffe og mat stimulerer til gode samtaler misjonsvenner i mellom.

Mye god sang og musikk på årets kretsmøte

Solhøy bedehus er et velegnet stevnested for et kretsmøteMøtet ble på tradisjonelt vis åpnet ved at kretsformann Ole Kristen Wastvedt hilste årsmøtedeltagerne velkommen. Han minnet om Jesu syv ord på korset, som er ord til trøst og oppmuntring for oss som lever i dag.

 

 

Regionleder Vestlandet, Vidar Mygland, holdt bibeltime om hvordan profetier hadde et budskap i sin tid, men også for oss i dag.

 

Harald Claudius åpnet misjonsfesten og vitnet om hvordan han, senest denne dagen hadde fått se sannheter i Ordet. Han hadde grunnet på et ord om at syndens krav er oppfylt i Kristus (King James), og fått se betydningen: synden har mistet sin rett over oss! Juridisk sett er vi fri – et utrolig budskap!

 

Mygland talte også på misjonsfesten, og deretter hadde regionleder Øyvind Fonn et innlegg der han fortalte fra sitt nylige opphold i Engerdal hvor han hadde hatt samtaler med kirkens folk og med reindriftssamer.

 

Gode sanger og vitnesbyrd fikk vi fra Marly Pettersen og fra Terje Treidene – og det var flere som sa etter stevnet, at både sanger og forkynnelsen passet så godt sammen denne dagen. Gud skal ha æren for det! Og en stor takk går til Else Marie Henriksen, og Lysglimt  og familien Brennsæter som hadde lagt godt til rette med servering, teknikk og akkompagnement.

Kretsstyret valgt på årsmøtet, f.v.: Øyvind Fonn (regionleder), Harald Claudius, Else Marie Henriksen (1. vara), Helge Mangelrød (nestformann), Sigmund Fjære, Ole Kristen Wastvedt (formann)

  • Publisert