Kongshaugen skole støttet Radio DSF

I begynnelsen av juni ble rundt 20.000 kr overført til Samemisjonens lokalradio i Finnmark og Troms, Radio DSF. Da hadde den kristne skolen i Larvik gjennomført én uke med misjonsprosjekt om radioen, misjonen og samisk språk og kultur.

Fra prosjektavslutningen fredag 2. juni.
Fra prosjektavslutningen fredag 2. juni.

Barn og unge lærer misjon ved å være deltagere

Tekst og foto: Ø. Fonn

 

Det var Kongshaugen skole som selv som kontaktet regionleder Øyvind Fonn, og spurte om mulighetene for å støtte Norges Samemisjon under årets misjonsprosjekt. Regionlederen var tilstede de to siste dagene, og hadde innføring i radio- og misjonsarbeidet tilpasset de enkelte klassetrinnene.

Praktisk arbeid ble til misjonskroner

På onsdagen i prosjektuken var elevene hjemme. Her deltok de med praktisk arbeid i eget hjem, eller for slektninger og andre bekjente. Det var hagearbeid, bilvask m.m. som ble til lønn og bidrag til misjonsprosjektet. Da "sjekken" ble skrevet på fredag, var beløpet kommet opp i 15.852 kroner. Med ytterligere innbetalinger de påfølgende dagene, var beløpet rundt 20.000. Redaktør i Radio DSF, Tormod Gusland, var kontaktet på forhånd, og han orienterte da om at de innsamlede midlene skulle gå til nye programsatsinger: "Tro i hverdagen" og "Kristen samisk åndelighet før og nå." Han ville gjerne avlegge skolen et besøk når han var på hjemlige trakter, nemlig Larvik.

Variert og høytidelig misjonssamling

På prosjektets siste dag var ca 100 elever med lærere samlet til prosjektpresentasjon og avslutning. En elev hadde skrevet andakt, og under fellessangen lød det fyldig og kraftfullt: Gutter og jenter bli med, vi må gå ut og fortelle det! Si dem at Jesus er levende, gutter og jenter bli med!

 

Videre fikk vi høre om helse- og sosialarbeidet i Finnmark der en av lærerne, som var den siste institusjonsbestyrer i Samemisjonen, fortalte. En gruppe yngre elever fremførte en samisk kristen sang, og en gruppe blant de eldste fortalte meget inngående om fornorskningen av samer. Det var også reportasjeinnslag der vi fikk høre elever i videoopptak fortelle hvordan det er å gå på en kristen skole. Tilslutt ble vi alle oppfordret til å gå rundt og se på de mange plakatene og veggavisene som var laget av de ulike klassene.

Takk!

Regionleder Fonn holdt en hilsen om viktigheten av misjon. Han fikk deretter overrekt sjekken av elevrådets leder Jonas Fossli. På vegne av Radio DSF uttrykte regionlederen en stor takk for gaven til arbeidet. Han takket også Kjersti Fjære, misjonsprosjektets koordinator, for godt samarbeid underveis. Rektor Konrad Fjell hadde også en hilsen og takket for gjennomføringen av et vellykket misjonsprosjekt.

  • Publisert