Hus bygd på fjell, det var både ramme og tema på årsmøtet i Oslo og Romerike krets

Siste lørdag i april var utsendinger fra Oslo og Romerike krets av Norges Samemisjon samlet til årsmøte på Fjellet bedehus på Fjærdingby i Rælingen. Trofaste støttespillere i kretsen bærer fortsatt på et kall for misjon blant samer.

Fjellet bedehus var møteplassen for årsmøtet i Oslo og Romerike krets. Huset står klippefast og  fjellstøtt i kommunesenteret Rælingen.
Fjellet bedehus var møteplassen for årsmøtet i Oslo og Romerike krets. Huset står klippefast og fjellstøtt i kommunesenteret Rælingen.

Tekst: Sigmund Fjære

«En grunn å bygge på»

29. april hadde Oslo og Romerike krets av Norges Samemisjon årsmøte på Fjellet bedehus i Rælingen kommune. Kretsstyreformann Bøye Vigdal ønsket velkommen, og vi begynte med sangen Navnet Jesus blekner aldri. Deretter fikk vi noen åpningsord av Helge Mangelrød. Han minnet oss om 1 Pet 2:22. – Jesus gjorde ikke synd, men han bar syndene våre. Og han har gjort en frelse åpen for alle. I nær sagt alle religioner må mennesket gjøre noe for å bli frelst. Sånn er det ikke hos Jesus.

Kari Laila og Ove Aksnes fra Dalsfjord var gjester under årets kretsmøte. Foto: Sigmund Fjære

Vi hadde besøk av Laila og Ove Aksnes. Ove er kretssekretær i Møre og Romsdal krets av Samemisjonen. De sang flere sanger for oss.

Ulike jordskjelv

Ove tok i bibeltimen sin utgangspunkt 2 Tim 3:14-17, og med overskriften «En grunn å stå på, en grunn å bygge på». Ove fortalte om jordskjelvet på Sunnmøre ei uke før kretsårsmøtet. Det har også vært ulike åndelige jordskjelv de siste tiårene; 1950 –tallet – helvetesdebatten, 1978 – abortloven, 1979 – likestillingsloven, 1993 – partnerskapsloven, 2005 – debatten om bordvers i skolen, 2017 – kirkemøtets vedtak om homofiles rett til å gifte seg i kirken. Alle disse hendelsene er lange veier bort i fra Guds Ord. «Men bli du værende i det du har lært», formaner Guds Ord oss.

Videre minnet Aksnes oss om at Jesus henviste til Skriften. - Å tro på Bibelen slik Jesus gjorde, det er å være konsekvent. Å ikke tro på Bibelen slik Jesus gjorde, er å være inkonsekvent.

 

Har bibelsynet noen betydning for misjonsarbeidet? – Hvordan skulle vi våge forkynne livsens ord for velutviklede og fremmede kulturer, hvis det bare var våre egne tanker vi forkynte? Nei, vi vet at Guds ord er den eneste rettesnor og det eneste som kan gi liv.Forsamlingen under årsmøtet er ikke stor, men kallet til å virke i Samemisjonen er levende. Foto: Sigmund Fjære

Ove Aksnes fikk æren av å sprette jubileumskaka. Foto: Sigmund Fjære

Andre glimt fra kretsmøtet

 

Det var ca 15 personer på årets kretsmøte. Under behandling av årsmelding og regnskap fikk man høre at nytt for 2017 var at Samemisjonen begynte med faste møter i Oslo; Lighthous Coffee i Løkkegangen 1 ved Aker brygge. Regnskapet for kretsen viste en nedgang i inntektene på ca 8 % i forhold til 2016.

 

Etter selve årsmøtet fikk vi nydelig lapskaus, og jubileumskake i forbindelse med at Norges Samemisjon feirer 130-årsjubileum.

Deretter orienterte landsstyremedlem Bøye Vigdal om nytt fra Landsstyret; satsningsområder, radioen, samarbeid og strategiplaner. Vi avsluttet med sangen «Klippe du som brast for meg». Selv om vi er få, så har vi fortsatt et kall!Kretssekretær Ole Kristen Wastvedt hadde gjort et solid arbeid i forberedelsene før årsmøtet. Foto: Ove Aksnes