En menighet med flere fellesskap av troende

Filadelfia Trøgstad har et stort og tjenlig menighetssalen på Skjønhaug. Men de holder der ikke for seg selv, men lar andre kristne fellesskap og forsamlinger leie lokaler for åndelige og sosiale samlinger.

Fellesmusikken er et kor med medlemmer fra menighetene Filadelfia og Betel.
Fellesmusikken er et kor med medlemmer fra menighetene Filadelfia og Betel.

Godt samarbeid mellom Heer samemisjon og Fildelfia på Skjønhaug

Onsdag 9. mars besøkte leder for Region Trøndelag og Østlandet av Samemisjonen, Indre Østfold. Leder for Heer Samemisjon , Ingvei Kallak, arrangerte da en av sine årlige misjonsfester i Filadelfia Trøgstad sine lokaler. Fonn talte over emnet Å gå videre i kristenlivet utfra Hebrerbrevet 7, 1.

I sin misjonsinformasjon hadde han hovedfokuset på arbeidet på Kola-halvøya, og hvordan man likevel kunne støtte arbeidet til tross for de pågående sanksjoner mot russisk økonomi.

Mot slutten av festen ovarrakte Ingvei Kallak en blomst til menigheten ved leder og pastor Steinar Wiig.

- Dere er så åpne og hjelper på alle mulige måter. Dere setter inn annonse og legger alt til rette.

Hun sa videre at blomsten fra Heer Samemisjon var et uttrykk for stor takknemlighet til alle hjelpere og fremmøtte og til musikklaget Fellesmusikken.

- Dere kommer med mat fra så mange kanter, og hjelp på kjøkkenet får jeg også. Det rare er at når man sier ja til å gå, så åpner Herren en vei!

Hun avsluttet med å takke for kollekten til arbeidet.

Ulike forsamlinger og fellesskap

Steinar Wiig oppsummerte og takket for samværet.

- Vi har hørt av talen, at Gud har planer for den videre vei for oss alle. Dette vil vi studere nærmere.

Han reflekterte videre over hvordan hjelpe andre kristne. 

- Vi ser at arbeidet som vi har vært med å støtte på Kola, bærer frukt. Og vi vil gjerne støtte og hjelpe ulike kristne grupper her lokalt i Trøgstad. Felleskapet er noe av det vi har for øye. Flere utenlandske felleskap/forsamlinger låner lokaler hos oss. Bl.a. en russisk gruppe. Noen hos dem var nylig nedover til Ukraina for å hente 30 flyktninger, blant deres troende søsken i det landet. De kom til Norge med to minibusser i går.

Wiig avsluttet med bønn, forbønn for regionlederen og med velsignelsen.

"Fellesmusikken" - et viktig innslag

Fellesmusikken står sentralt i det evangeliske arbeidet på Trøgstad. Det består av sangere fra flere menigheter. Med frisk sang og gode vitnebyrd har de gledet tilhørerne ved mangt et arrangement, også for Samemisjonen. I et menighetsblad fra 2012 for Trøgstad og Båstad heter det: "Fellesmusikken ble i sin tid navnet, for at det skulle være åpent for alle som ville prise Herren gjennom sang og musikk. Flere kirkesamfunn er representert i gruppa, og de har ikke roteste i noe kirkesamfunn eller bestemt organisasjon. Sang og musikk samler deltagerne."Kåre Krogstad dirigerer koret, og på pianokrakken sitter Aud Halvorsen.

 

  • Publisert