Det nye kretsstyret for Østlandet har trukket opp linjer for det videre arbeid

Onsdag 9. november hadde det nye styret for Østlandet sitt første møte. Møtet fant sted midt i hovedstaden - på Lighthouse Coffee, som eies av Den Indre Sjømannsmisjon.

Guds ord deles ved møtestart
Guds ord deles ved møtestart

Tidligere, nåværende og nye møteplasser

F.v.: Øyvind Fonn, Harald Claudius, Ole kristen Wastvedt, Sigmund Fjære, Else Marie Henriksen og Helge Mangelrød.Det ble gjort en gjennomgang av hvilke møteplasser og foreninger som er aktive pr. idag. Foreningstallet er nå nede i tre, men disse har faste samlinger/møter. Noen møteplasser har også falt bort de senere år, mens andre steder er mer sjeldent besøkt. Tor Magne Haraldseid hadde besøkt kretsen nylig sammen med sin kone Laila. Disse har etterhvert fått en fast rute i kretsen, og tilbakemeldingene fra møtekontaktene vitner om rike samlinger om Ordet og gode samtaler i etterkant. Kretsstyret kom med forslag til nye møteplasser - som regionleder skulle ta med i sin planlegging.

 

Kretsårsmøtet på Hurdal

Representanten Else Marie Henriksen fikk spørsmål hvorvidt Hurdal kunne ta på seg å være vertskap for Årsmøtet 2023. Noen dager etter kretsstyremøtet kom beskjeden om at Henriksen med sine støttespillere tok på seg den oppgaven.

 

Nyttige verktøy i økonomiforvaltningen

Østlandet krets har eget Vipps-nr: 220065. Dette vil bli markedsført fom. 1. januar 2023. Kretsstyret ser at det kan være fordeler med at gaver, kollekter og betalinger overføres via dette nummeret, slik at regnskapskontoret mye lettere kan se at gaver er gitt fra misjonsvenner på Østlandet. Særlig gaver fra enkeltpersoner kan med fordel vippses til kretsen, da hovedkontoret og regnskapskontoret har liten kapasitet til å finne ut hvilken krets gaver fra enkeltpersoner kommer fra - når de gis til hovednummeret 600500. Også kretsens tidligere bankkonto ønsker man å gjenopprettet.
 
Lighthouse Coffee i Russeløkka
 
  • Publisert