- Det er hjerteforholdet det kommer an på i tjenesten vår

Lørdag 27. april hadde Oslo og Romerike krets av Norges Samemisjon kretsårsmøte på Høybråten bedehus i Oslo. Formann Bøye Vigdal orienterte om siste nytt i organisasjonen, og taler Alf Kristian Tellefsen gjorde seg også tanker om tjenesten og viktige valg fremover.

På Høybråten bedehus er det en god blanding av nytt og gammelt interiør. Foto: Ø. Fonn
På Høybråten bedehus er det en god blanding av nytt og gammelt interiør. Foto: Ø. Fonn

Konkrete spørsmål og satsningsområder til misjonsfolket, vil kunne øke inntektene

Tekst og foto: Sigmund Fjære

 

Utsendingene til årets kretsmøte i Oslo kom både fra Vestfold, Østfold, Akershus og Hedemark.Kretsstyreformann Bøye Vigdal ønsket velkommen de vel 20 fremmøtte til årets kretsmøte. I sin åpningshilsen minte han om Josef. Han var så annerledes enn alle andre. Men Herren var med ham – derfor lyktes det for ham. Herren velsignet også omgivelsene på grunn av Josef. Hjertet hans var knyttet til Herren. Hvordan er dette for oss? Det er hjerteforholdet det kommer an på i tjenesten vår.

 

Alf Kristian Tellefsen var årsmøtetaler

Alf Kristian Tellefsen, mangeårig arbeider i Samemisjonen, minnet om at vi bør være takknemlige for arbeidet som er blitt gjort før oss – for eksempel innenfor oversettelsesarbeidet til samisk.

 

I bibeltimen brukte han byen Jeriko som en rød tråd. Den regnes for være verdens eldste og lavest liggende by, ca 400 meter under havet. Han leste 4. Mos 22:1, hvor vi finner uttrykket «midt imot Jeriko», som også står flere plasser i Bibelen. Vi hørte videre om skjøgen Rahab i Jeriko. Til tross for hennes liv, så gir hun et klart vitnesbyrd om Israels forhold til Gud. Hun opplevde også nåden fordi hun skjulte speiderne. Nåden setter strek over all menneskelig beregning, sånn at Rahab fikk plass i Jesu ættetavle.

 

Under misjonsmøtet fortsatte Tellefsen med beretninger fra Jeriko. Det var på vei inn i denne byen at Jesus møtte en fattig og lam tigger. Og inne i Jeriko, møtte han en rik toller. Jesus er nemlig ikke bare de fattiges frelser, også de rikes. Jesus tok inn hos Sakkeus, som det var skjedd noe nytt med, og frelse ble huset hans til del.

 

Noe fra kretsårsmøtet

- Samemisjonen driver fortsatt faste møter i Oslo på Lighthouse Coffee. Det er fire aktive foreninger igjen i kretsen.

- Regnskapet for kretsen viste en økning i inntektene på ca 100 000 kroner.

- Kretsstyret i Oslo og Romerike krets består nå av Bøye Vigdal (formann), Gerd Kristiansen, Erik Jan Billing, Helge Mangelrød og Sigmund Fjære. Harald Claudius er vara til styret.

- Bøye Vigdal orienterte fra landsstyrets siste styremøte. 

- Videre orienterte han om omstillingsutvalgets arbeid. Spørsmålet er om man skal kutte utgifter eller øke inntekter, eller begge deler. Her ligger det krevende avveininger framover.

- Det arbeides med å flytte hovedkontoret til et rimeligere sted å leie.

- Alf Kristian Tellefsen fortalte om boka han har skrevet som omhandler tjenesten han har hatt i Samemisjonen. Han beskrev den første turen med snøscooter 9. mars 1965. Den skaffet han på forunderlig vis ved hjelp av troende venner. Hele vidden åpnet seg for ham. Mange timer med skigåing ble erstattet med korte scooterturer.

- I forhold til de økonomiske utfordringene som Samemisjonen står overfor, mente Tellefsen at det var viktig å gi konkrete spørsmål og satsningsområder til misjonsfolket, for å øke inntektene.

- Forøvrig bør vi aldri si at dette gjør vi for samene, men heller med samene. Det er et viktig prinsipp.

- Det kom inn 8 100 kr i kollekt på kretsårsmøtet.

«Han ger mera nåd»

Sang og musikk ved Leif Sverre og Winnie Wiik.Winnie og Leif Sverre Wiik, var gledet årsmøtet med god sang. En sang handlet om hvordan en troende ønsker å leve for Herren, en annen om tiden når kongen Jesus kommer igjen. Da høres basunen som forkynner seier, og vi ser Ham som Han er. Når arbeidet kan være tilsynelatende uten frukter, så gir sangen «Han ger mera nåd» trøst og frimodighet.