Årsmøte i Østre Kvelde Samemisjon

Viktig og sentral forening i Norges Samemisjon holdt sitt årsmøte i Østre Kvelde søndag 28. januar. Det var mye å glede seg over både når det gjaldt virksomheten og programmet under årsmøtet.

Det var 26 frammøtte under årsmøte for Østre Kvelde Samemisjon. Foto: Ole Kristen Wastvedt
Det var 26 frammøtte under årsmøte for Østre Kvelde Samemisjon. Foto: Ole Kristen Wastvedt

- En troende må være rede til alltid å kunne møte et medmenneske med et ord fra Gud.

Tekst: Helge Mangelrød og Øyvind Fonn


Dette var noe av budskapet i talen av Ole Kristen Wastvedt under årsmøtet 28. januar. - Ordet om korset er en dårskap for dem som går fortapt, men for dem som blir frelst er det en Guds kraft. Bare den som søker Gud av hele sitt hjerte blir frelst. Og Jesu sinnelag og tilgivelse vil komme til å prege dem som bekjenner hans navn.

 

Av årsberetning og regnskap kom det frem at det i 2017 hadde vært holdt ti møter og en fest i foreningens regi. Av inntekten på 67.000 var 61.000 sendt til hovedkassen i Samemisjonen.

 

Årsmøtet ble ledet av formann Helge Mangelrød, som tok gjenvalg. Møtet ble avsluttet med kveldsmat.

  • Publisert