Vellukka haustmøte på Brusdalsheimen

Møre og Romsdal krets, er ein av få kretsar som har tre kretsarrangement for året: Vårmøte, kretsårsmøte og haustmøte. Talar denne dagen var sekretær Ole Kristen Wastvedt frå Oslo og Romerike krets. Gruppa Adonai stod for song og musikk.

Gruppa Adonai frå Valderøya stod for song og musikk.
Gruppa Adonai frå Valderøya stod for song og musikk.

 Haustmøte på Brusdalsheimen søndag 28.10 kl 11.30-17.30.

Brusdalsheimen eignar seg godt til felles kretsarrangement. Foto Ove Aksnes.

Ca 30 personer frå Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre var på festmøtet, noko mindre på bibeltimen.

Ole Kristen Wastvedt. Foto: Ove Aksnes

Ole Kristen Wastvet besøkte kretsen og heldt bibeltime og festtale.

Kretsekretærane Ole Kristen Wastvedt og Ove Aksnes delte erfaringar frå arbeidskvardagen.

Formann Jon Teigen.

Formann i kretsstyret, Jon Teigen, leia festmøtet.

Hilde Lukkedal. Foto O. Aksnes.

Hilde Lukkedal tok godt imot deltakarane på Brusdalheimen.