Samemisjonsmøter i bygda gjennom 100 år – tidsvitne Magnus har levd like lenge

I oktober fikk Solemdal i Molde besøk av ekteparet Gustad. Her fikk de høre fra vekkelsen som fant sted i 1924.

F.v.: Inger Anna Gaup Gustad, Anne Gujord Andreassen, Magnus Talset og Bjarne Gustad
F.v.: Inger Anna Gaup Gustad, Anne Gujord Andreassen, Magnus Talset og Bjarne Gustad

Fra Solemdal Bedehus 19. oktober 2023. Landsforkynner Bjarne Gustad og misjonssekretær Inger Anna Gaup Gustad besøkte Solemdal Bedehus torsdag 19. oktober – som ett av flere stopp under deres møteserie i Møre og Romsdal krets.

 

Gustad talte over da Moses fikk kallet fra Gud om å føre folket ut fra Egypt, og hvordan Gud og Moses samtalte om dette. For Moses var dette et overveldende oppdrag. Men Gud lovet å være med ham og sende hjelp underveis.

Frykt ei, jeg er med deg - sang ekteparet Gustad på samisk og norsk.

Etterpå sang Inger Anna og Bjarne sangen Frykt ei, jeg er med deg – først på samisk etter Inger Annas oversettelse, deretter på norsk sammen med forsamlingen. Vakkert var det!

 

Møteleder og kontaktperson for møtet, Øyvind Fonn, ga et historisk tilbakeblikk ut fra et gammelt Samenes Venn som noen engang hadde gitt ham. Der hadde han oppdaget at hans egen hjembygd, Solemdal var nevnt ... Det var om samemisjonsforeningen sitt 50-årsjubileum i april 1974. Oppstarten var en vekkelse som var i bygda mens Peder Breivik fra Isfjorden i Rauma holdt møter rundt påsketider i 1924. Breivik reiste som predikant for Samemisjonen. Se bildet nederst.

 

100-åring husker Breivik

Magnus Talset har vært en trofast støtte i arbeidet på Solemdal bedehus gjennom et langt, langt liv. I 1924 var han ett år, og husker selvsagt ikke fra de møtene, men Peder Breivik, som døde i 1962, husker han godt fra mange andre møter senere på Solemdal bedehus, og at det var rik og god forkynnelse som fikk stor betydning for ham.

 

Det ble et hjertelig møte mellom Gustad sine og Magnus. De fikk en god samtale om livet i Gud, om hverdagslige ting, og en artig passiar og romsdalsdialekten ble det også.Her snakker de om artige romsdalsuttrykk, sammen med Inger Anna og Anne på andre siden av bordet.

 

Samemisjonen har en rik historisk arv å føre videre – ikke bare på det språklige og kulturelle området, men også i tjenesten med å lede mennesker til omvendelse og frelse.

Solemdal Samemisjonsforening er nedlagt, og de senere år er det blitt sjeldnere med møter for akkurat Norges Samemisjon. Men på nabobedehuset Klippen, er det mer regelmessig med møter.

Tekt og foto: Øyvind Fonn

  • Publisert