Nordmøringar, Romsdalingar og Sunnmøringar møttest på Frænabu

Til Frænabu Misjonssenter er det kort veg både for folk i Romsdal og på Nordmøre. Når det så kjem tilreisande frå Sunnmøre, så er alle dei tre fogderia representrete, godt sameinte om Samemisjonens sak.

Tekst og foto: Ove Aksnes

Mykje song og musikk

Torsdag den 13. september var det tid for ei ny 90-minutt-samling på Frenabu. 
Trass uheldige kollisjonar med andre arrangement, møtte ca 20 personer opp denne kvelden. Det vart ei samling med mykje sang og musikk. Herborg Bakken, Olav Berg, Ove og Kari Laila Aksnes tok del. Ein brukte også denne kvelden tid på å lære seg bruken av heimesida til NSM.


Etter tale og allsang, var det tid til kaffe og kaker. Takk til Reidun Åndal og Emil Krakeli for at dei tok så varmt i mot oss.

  • Publisert