Endeleg eit ordinært kretsmøte

Tidlegare kretssekretær Ove Aksnes kunne endeleg takkast av frå sitt arbeid i leiinga. Kona Kari Laila fekk sin del av honnøren for dei mange møte ho hadde songe og vitna på.
Tidlegare kretssekretær Ove Aksnes kunne endeleg takkast av frå sitt arbeid i leiinga. Kona Kari Laila fekk sin del av honnøren for dei mange møte ho hadde songe og vitna på.

I Møre og Romsdal krets kunne styret igjen innkalle til eit tradisjonelt kretsmøte den 23. april. På grunn av pandemien og fusjonssaka, var dette ikke blitt halde på fleire år. Misjonsvener og utsendingar møtte frå alle tre fogderia. Kretsekretærparet og songduoen Aksnes vart takka for si misjonsteneste 2017-2020.

Vi let bileta tale for seg sjølve ...

Forsamlinga under årsmøtet

Kretsformann Jon Teigen

Talar regionleiar Vidar Nes Mygland

Nestleiar Inger Starheimseter.

 

Kari Laila og Ove Aksnes deltok med song og musikk.

Spjelkavik bedehus var valt som stemnestad

  • Publisert