Adventsamlingar Romsdal og på Nordmøre

Advent er ei god tid for å samlast og førebu seg på den store høgtida som nærmar seg. I den mørke årstida, kanskje før det har komme snø, er det triveleg med ekstra ljos og pynt som skal minne oss om Verdas ljos, Messias, som kom til jord og til et folk som levde i mørke.

Det var godt frammøte på adventsamlinga på Sylteosen bedehus.
Det var godt frammøte på adventsamlinga på Sylteosen bedehus.

Ekteparet Ove og Kari Laila Aksnes har også i desember reist i kretsen med bibel og gitar i bagasjen. Aksnes har gjeve følgjande korte rapportar:

 

Fin adventssamling i Syltosen i Fræna om ettermiddagen den 9. desember

 

 

Anna Sylte er ein viktig drivkraft i arbeidet på Sylteosen bedehus. Foto: Ove Aksnes

Flott musikk av trekspellgruppa, behagelig leiing av Gunnar Holt, og tale og song av Ove og Kari Laila Aksnes. Juleevangeliet vart opplest. Etterpå var det kaffe og kaker. Frammøtet var på 45 personar. Eit flott møte, mykje takka vere Anna Sylte som er primus motor når Samemisjonen arrangerer noko i Sylteosen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trekkspillgruppe i Fræna. Foto: Ove Aksnes

Trivelig adventssamling på Sørheim leirsted på Averøy om kvelden den 14. desember

 

Sørheim leirstad har gode og lyse møtelokale. Foto: Ove Aksnes

Hans Futsæter opna samlinga, og Olav Berg og Herborg Bakken var med og spela og sang. Ove Aksnes heldt andakt og informerte om NSM.  Mari Seljehaug tok godt imot oss. Ho hadde fyrt i ovnen, og ordna med servering.Olav Berg og Herborg Bakken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er alltid kjekt med litt bevertning så ein får slå av ein prat med dei ein kjenner eller vil bli kjend med.

En Power Point-presentasjon er utarbeidet for dem som reiser rundt og holder møter for Norges Samemisjon. Foto: Ove Aksnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Publisert