Tilbake til «Møre og Romsdal krets»

Møre og Romsdal krets

Frå venstre: Kari Laila og Ove Aksnes, Anne Vada og Øystein Blom

Ein blir ikkje heit av det ein ikkje veit

Stadige drypp og ny informasjon er viktig for å skape interesse og engasjement i misjonsarbeidet. Difor startar no kretssekretæren i Møre og Romsdal opp med ein ny runde med "90-minutt med Samemisjonen", både på gamle og nye plassar.01.10.2018
Verma bedehus (t.v.) og Øverdalen kyrkje (t.h.).

Misjonsbasar på Verma bedehus

Verma innst i Romsdalen er kjend for sine artsrike blomsterenger. Ei av blomane heiter Forglemmegei. Det er også namnet på samemisjonsforeininga i bygda ”Forglemmigei”. Det var desse misjonsvennene som heldt misjonsbasar laurdag 16. juni.02.07.2018
Alle dei frammøtte fekk smake av den gode jubileumskaka.

Lokal jubileumsfeiring på Møre

Landsstyrets oppfordring om å feire jubileet lokalt vart laurdag 21. april følgd opp i Møre og Romsdal krets. Då blei det årlege Vårmøtet arrangert i misjonsbygda Innfjorden i Rauma med preg av at organisasjonen er 130 år.25.04.2018
Solhøgda leirstad i Ålvundfjord på Nordmøre.

Med Samemisjonen til Solhøgda i Sunndal

Leirstader viser seg å vere tenlege reiskapar i Samemisjonen sitt arbeid. Sjølv har misjonen ein leirplass i kvar av kretsane Stavanger og Bergen. I andre kretsar har ein tradisjon for leige hos andre organisasjonar.14.04.2018
Husorkesteret på møter på Rovde og i Dalsfjord. Frå venstre: Ove Aksnes, Kjærsti Aksnes, Kari Laila Aksnes, Anne Vada, med Øystein Blom ved pianoet.

Song og musikk er ein viktig del av møta på Møre

I Møre og Romsdal krets vert det lagt vekt på også å formidle evangeliet gjennom songen og musikken når det legg seg til rette for det. Men musikarar og songarar er ofte mykje opptekne, og av og til får ein gjere som Ove Aksnes og co - lage sitt eige husorkester.24.03.2018

« Tilbake|Flere sider »