Møre og Romsdal krets

Velkommen til Møre og Romsdal krets! Kretsen fell i hovudsak saman med Møre og Romsdal fylke. Fylket består av dei tre gamle "fogderia" Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre, kvart med sitt klare særpreg. Når det gjeld besøk i bygdene, har vi i tillegg til kretssekretæren, også fritidsforkynnare som reiser og held møte. Ta kontakt om du ønskjer møte på din heimplass.

Felles jubileumshelg på Innvik Fjordhotell 1. søndag i advent

Hotellet ligger vakkert til ved fjorden.I regi av Møre og Romsdal krets, i samarbeid med Bergen krets

- Har du lyst å vere med å feire at Norges Samemisjon er 130 år? Ville det vere hyggjeleg å møte misjonsvenner frå din og nabokretsen? Har du lyst å bli betre kjend med Samemisjonen? Treng du ei helg til avkopling og fornying? Eller har du lyst å besøke Vestlandet og vakker fjordnatur? Det kan vere fleire grunnar til å kome samman 1. helga i advent. Hjarteleg velkommen er du i alle høve! Også frå andre kantar av landet! Helsing arrangørane Møre og Romsdal krets i samarbeid med Bergen krets.

 

Påmeldinga er godt i gong

Heile hotellet er sett av til dette arrangementet. Førebels er rundt 20 påmelde inklusiv leiarar. Sjølv om det er ein månad igjen til arrangementstart, så ver tidleg ute med påmelding. Program finn du nede på denne sida.

God kommunikasjon med buss

Frå Møre og Romsdal krets vert det arrangert fellesskyss med eigen buss.

Frå Vestnes fredag 2. nov kl 12.00. Retur søndag 2.12. kl 14.00 frå Innvik.

 

For deltakarar i Bergen krets passar det godt å reise med Nor-Way buss ekspress.

Frå Bergen busstasjon fredag kl 12.30. Retur søndag 2.12. kl 16.10 frå Innvik.

 

Sjå nærmare omtale i programmet.

  • Publisert
Kari Farstad Sundnes og Marit Hildrestrand var ansvarleg for møtet på Brattvåg.

Glimt frå Ytre Sunnmøre

Langs Sunnmørskysten er det mange bedehus. Og framleis finst det trufaste kontaktpersonar som førebur møta, og gjer i stand lokala. Utan desse eldsjelene vert det ikkje misjonsmøte.05.11.2018
Frå venstre: Kari Laila og Ove Aksnes, Anne Vada og Øystein Blom

Ein blir ikkje heit av det ein ikkje veit

Stadige drypp og ny informasjon er viktig for å skape interesse og engasjement i misjonsarbeidet. Difor startar no kretssekretæren i Møre og Romsdal opp med ein ny runde med "90-minutt med Samemisjonen", både på gamle og nye plassar.01.10.2018
Verma bedehus (t.v.) og Øverdalen kyrkje (t.h.).

Misjonsbasar på Verma bedehus

Verma innst i Romsdalen er kjend for sine artsrike blomsterenger. Ei av blomane heiter Forglemmegei. Det er også namnet på samemisjonsforeininga i bygda ”Forglemmigei”. Det var desse misjonsvennene som heldt misjonsbasar laurdag 16. juni.02.07.2018
Alle dei frammøtte fekk smake av den gode jubileumskaka.

Lokal jubileumsfeiring på Møre

Landsstyrets oppfordring om å feire jubileet lokalt vart laurdag 21. april følgd opp i Møre og Romsdal krets. Då blei det årlege Vårmøtet arrangert i misjonsbygda Innfjorden i Rauma med preg av at organisasjonen er 130 år.25.04.2018
Flere elementer »