Møre og Romsdal krets

Velkommen til Møre og Romsdal krets! Kretsen fell i hovudsak saman med Møre og Romsdal fylke. Fylket består av dei tre gamle "fogderia" Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre, kvart med sitt klare særpreg. Når det gjeld besøk i bygdene, har vi i tillegg til kretssekretæren, også fritidsforkynnare som reiser og held møte. Ta kontakt om du ønskjer møte på din heimplass.

"Sommerlotteriet 2019"

Startar på kretsårsmøtet 15. juni

Vil du hjelpe oss?

Møre og Romsdal krets har "Sommerlotteri" også i år. Vi ynskjer å selge lodd for 150.000 kr. Då treng vi di hjelp. Ynskjer du å hjelpe oss, kan du ringe til Inger Starheimsæter, telefon 936 83 378. Du kan også ta kontakt på mailadressa granvegen25@gmail.com .
 
Fint om du vil selje lodd på bygda. Men vi sender gjerne ei blokk eller fleire  til deg personleg. Det er 250 kr. for ei blokk med 10 nr.

Salsperiode 15. juni - 1. oktober

Vi sel lodd frå 15. juni til 1. oktober då er det trekking.
(PDF-fil nedst på sida som syner gevinstana i år)
 
Kjem du på kretsårsmøtet på Frænabu 15. juni, kan du få med deg loddbøker då.
Hjarteleg takk til deg som vil hjelpe oss. 

Velkommen til kretsårsmøtet på Frænabu kurs- og misjonssenter lørdag 15. juni!

 

Kjære Samemisjonsvenn!

Kretsstyret er glad for å kunne invitere til kretsårsmøtet vårt på Frænabu kurs-og misjonssenter  lørdag 15. juni 2019. Tidsramme: 11.00 – 19.00.

Program:

12.00: Bibeltime v/Erling Nerheim.

13.30: Middag

15.00: Årsmøte fram til 16.30

17.00: Festsamvær. Tale ved Ruth Brennhaug Staurset. Sang av Kjersti Aksnes.

Utsendinger og stemmerett:

Hver forening kan sende 3 utsendinger. Bøsselag 1 utsending.

Støttekontakter representerer seg selv med en stemme, det samme gjør møtekontakter

Enkeltmedlemmer har stemmerett etter 1 års betalt medlemskap.

Si fra om hvilken forening du representerer eller om du er støttekontakt el. annet.

Pris:

Velkomstkaffe, middag, dessert, frukt, varm og kald drikke og servering på fest (fra kl. 11.00 – 19.00) samlet kr. 350 per person. (Bestill på forhånd til kretssekretær vha

telefon/ tekstmelding  eller mail.)

 

Årsmøtepapirer:

NB: I år vert årsmelding og regenskap for 2018 utdelt i starten av årsmøtet.

Vi sender ut bare til forreninger og de vi har mailadresse til, eller på forespøresel fra enkeltpersoner.

Påmelding:

Påmelding av utsendinger/bestilling av måltid: innen 11. juni. 

Påmelding skjer til:

Ove Aksnes     901 81 779 more.krets@samemisjonen.no 

(Meld fra om allergier,

cøliaki e.a.)

 

Hjertelig velkommen til kretssamling/ kretsårsmøtet!

Vær med i bønn for møtesamværene og årsmøtet.

Lauvstad/Spjelkavik 24. Mai 2019,

Hilsen fra kretsstyret

 

Bildene er hentet fra www.franabo.no  

  • Publisert

- Ver eit berg for meg der eg kan bu, dit eg alltid kan gå!

Bedehusa våre er viktig kulturarv, men mest er dei naudsynte stasjonar der ein kan møte kristne sysken på veg til Himmelen. Klippen bedehus er som ein heim, og gjev ein føresmak på livet i den himmelske bustad. "Himmellengt" var eit av temaene då Kari-Laila og Ove Aksnes nyleg besøkte Fræna og Averøy.27.05.2019
Det var god allsang på misjonsfesten.

Eit vårmøte på misjonshistorisk grunn

Siste søndagen i mars samla eit samansett misjonsfolk seg til stemne på Nesjestranda i det tidligare Veøy prestegjeld. Første samlinga var i regi av DELK Møre medan serveringa og misjonsfesten seinare på dagen var i regi av Norges Samemisjon, Møre og Romsdal krets.28.04.2019
Edgar Paulsen i Dalsfjord kyrkje 29. mars.

Jim Reeves-kveldar engasjerte publikum på Sunnmøre

Edgar Paulsen deltok på ein serie møter og konsertar i Møre og Romsdal i slutten av mars. Turnéen var i regi av Norges Samemisjon og ga eit pent overskudd til misjonsarbeidet. I løpet veka vart det også informert om Samemisjonen, og siste møtet Paulsen deltok på, var det årlege vårmøtet i kretsen.21.04.2019
Flere elementer »