300-årsmarkering på Nesjestranda bedehus

Det er i år 300 år siden Norges første misjonsskole, Seminarium Scholasticum, ble opprettet i Trondheim. Markeringen av denne viktige begivenheten skjedde søndag 19. november med Veøy von Westen lag som arrangør.

Solemdal Misjonskor har holdt på i over 90 år. De gledet forsamlingen med god sang. Også en av Thomas von Westen.
Solemdal Misjonskor har holdt på i over 90 år. De gledet forsamlingen med god sang. Også en av Thomas von Westen.

Tekst og foto: Øyvind Fonn


Familien von Westen flyttet til Trondheim i 1717

For 300 år siden flyttet sokneprest Thomas von Westen sammen med sin familie fra Veøy i Romsdal til Trondheim. Misjonskollegiet, kongens ”departement” for misjon, i København hadde gitt instruks om opprettelse av misjonsskole som en egen avdeling ved Trondheim katedralskole og de hadde kallet von Westen til denne oppgaven.

Misjonsarbeidet skulle foregå på samisk

Prester fikk opplæring i samisk og ble sendt som misjonærer til Nord-Norge sammen med samegutter som hadde fått opplæring i katekisme og troslære. Von Westen var skolens leder og virksomhetens pådriver. Ved hans død i 1727 ble det vanskelig å drive skolen videre og den ble kort tid etter nedlagt. Bevisstheten og strategien med å bruke samisk i forkynnelse og undervisning blant samer forsvant, og dansk ble igjen rådende. Men skolens virksomhet hadde båret gode frukter, og mange av de utdannende hadde utført et viktig misjonsarbeid. Det skulle gå over 150 år før det igjen ble drevet misjon på hjertespråket samisk, denne gang i regi av Norsk Finnemisjon, senere Norges Samemisjon.

Jubileumskake i de samiske fargene.
 

Ninni Renberg hovedtaler under 300-års markeringen

300-års markeringen fant sted på Nesjestranda bedehus, Klippen, i nærheten av Veøya. Fra Bergen hadde Ninni Renberg Berge kommet for å fortelle om hennes møte med Samemisjonen. Den Samiske Folkehøgskole i Karasjok og Misjonsbibelskolen på Stjørdal, som begge var helt eller delvis drevet av Samemisjonen, betydde mye for hennes utvikling både som person og som kristen. Hun fortalte ellers om bakgrunnen fra reindrift, opplevelsen av fornorsking og erfaringer fra sitt yrke som sykepleier.

Lokale bidragsytere

Andre viktige bidragsytere var Erling Neerland, tidligere sokneprest i Veøy og Svein Volden, tidligere misjonær i Etiopia. Neerland løfte blant annet fram den viktige innsats fra minsjonskvinnen Anna Frik, von Westens kone. Solemdal Misjonskor opptrådte i to avdelinger, blant annet med den vakre misjonssalmen av Thomas von Westen selv: ”Å Gud brei ut ditt dyre namn”.


Jon Teigen kom tilreisende fra Sunnmøre. Han overbrakte hilsen fra styret i Møre og Romsdal krets av Norges Samemisjon, og takket arrangøren, Veøy von Westen-lag, for et flott jubileum. Leder av laget, Øyvind Fonn, takket misjonsfolket på Skåla som stilte opp og var vertskap for arrangementet.


Et stykke viktig misjonshistorie ble denne kvelden hedret og satt fokus på. Her var lærdom å hente og arv å føre videre.Arrangører og noen av bidragsyterne på Nesjestranda bedehus. F.v: Øyvind og Margareth Fonn, Svein Volden, Ninni Renberg, Synnøve og Erling Neerland.