Folk frå bygdene rundt Fjordly møter trufast opp på Samemisjonens samlingar.

Godt frammøte og god stemning på 90 MINUTTER samlinga på Fjordly Ungdomssenter torsdag 08.11.18.

Forsamlinga på 90 minutters samlinga på Fjordly.
Forsamlinga på 90 minutters samlinga på Fjordly.

Det er flott å oppleve interessa for Samemisjonenen sitt arbeid, noko som også gjenspeglar seg i god kollekt. Ove og Kari Laila talte og sang.

  • Publisert