Tilbake til «Hordaland krets»

Hordaland krets

Har du komme så langt, er du nesten framme ved målet.

Nyrenovert leirplass klart for innrykk av årsmøtedeltakarar

Årsmøtet er som eit lim som bind saman ein krets. Her møtest utsendingar frå ulike lag og møteplassar og vert kjende og utvekslar idear og erfaringar med kvarandre. Og viktigast er å saman vere med og verkeleggjere misjonens føremål. Det kristne felleskapet betyr og mykje på eit slikt stemne.06.06.2018
Omlag 30 personar deltok på misjonssamlinga på Fjordly ungdomssenter den 3. mai.

Samemisjonen samlar mykje folk i Ytre Nordfjord

Samemisjonen har frå lang tid tilbake hatt eit godt fotfeste i Ytre Nordfjord. Her har vore vekkjingar og levande trusformidling gjennom fleire organisasjonars arbeid. Det er gledeleg å sjå korleis også NSM sitt arbeid vert verdsatt og støtta av det lokale misjonsfolket.05.05.2018
Innvik Fjorhotell.

Opne dører for Samemisjonen i Innvik

Innvik Fjordhotel i Nordfjord er meir enn eit hotell. Namnet Misjonsheimen som også hotellet heiter, vitnar om at her er ein særskild heim og hamn for misjonsvenner på reise.24.03.2018
Ca 30 personer var samlet til nyttårsfesten.

Nyttårsfest for Bergen krins

Den årlege nyttårsfesten for Bergen krins vart arrangert 13. januar på Kyrkjekrinsen bedehus i Åsane. Rundt 30 personar var samla til variert program.02.02.2018

« Tilbake|Flere sider »