- Vil dere være med å be for arbeidet med den nye bibeloversettelsen?

Sommeren gikk mot slutten, og det var en god stund siden det hadde vært møte på Samemisjonens radiohus i Karasjok. Både misjonsinformasjon, forkynnelse, fellesskap rundt kaffebordet og felles bønnestund preget møtene. Forsamlingen ble også minnet om å be for arbeidet med den nye bibeloversettelsen til nordsamisk.

En lydhør, åpen og engasjert forsamling deltok på misjonsmøtet på Radiohuset i Karasjok 23. august.
En lydhør, åpen og engasjert forsamling deltok på misjonsmøtet på Radiohuset i Karasjok 23. august.

Tekst og foto Øyvind Fonn

 

Møtene var annonsert ved hjelp av plakater i bygda, men en liten SMS-aksjon fra en i bygda, gjorde at det kom mange, særlig på det siste møtet.

 

Misjonsinformasjonen var todelt. Første dagen var det fokus på misjonsfeltene som Kola, Finnmark, men også på det sørsamiske området. Ulike korte filmer ble vist. I talen var det rettferdiggjørelsen og Jesus som vår stedfortreder som ble forkynt. Neste dag var temaet helliggjørelsen og Jesus som vår hyrde. Informasjonen om misjonen var da om støttevirksomheten i Samemisjonen: landsmøte, krets- og foreningsarbeid og arbeidet blant barn og unge. Også her med bilder og små filmsnutter som gode virkemiddel og som taler Øyvind Fonn hadde skaffet fra ulike reiser og besøk i kretsene.

 

Da ordet ble gitt fritt, var det flere som deltok med vitnesbyrd, sang og forbønn til forsamlingens oppbyggelse. Særlig ble vi grepet av nøden for oversettelsesarbeidet og sluttføringen med å gi en ny hel bibel til det nordsamiske folk. Vi fikk forklart hvor krevende det er, og hvor viktig det er at bibelen på samisk blir etter grunnteksten, og at barn og unge som skal lese den blir opplært og glad i skriften. Etterpå ba forsamlingen over denne viktige sak. Og det ble uttalt et tydelig amen til bønnen: Herre, våk over ditt ord! Det kom også frem et ønske om at kristne i Karasjok burde samles regelmessig til bønn.

 

Vi samlet oss tilslutt i lovsangen "Salige visshet Jesus er min!" til vakkert pianospill, hvorpå en av møtelederne sa: Det var så godt å få synge en god lovsang. Det gjør vi så sjeldent på Radiohuset.

 

Det var representanter fra flere menigheter og forsamlinger i Karasjok, særlig på det siste møtet, og flere ga uttrykk for at det var godt å møtes, brødre og søstre i troen.

Forsamlingen syntes det var greit at taleren tok et bilde av sine tilhørere.

 

Mange deltok under møtene

Kari Margrete Balto holder åpningsandakt, mens Anders Sokki tolker.

Foruten taleren var det to tolker, to møteledere,  og en radioteknikker som hadde ansvar. I tillegg deltok en "vaktmester", noen som bakte og kokte kaffe, noen som vitnet og noen som sang ba i forsamlingen. Dessuten var noen sjåfører for andre. Takk til alle som bidrog! Og takk for et flott møte med Karasjok!

Radiohuset med kontorer og studio til venstre, og møtelokale og kjøkken til høyre.

 Morgenstemning over Karasjohka med Sametinget i bakgrunnen.