Samemisjonen besøkte Kistrand

I slutten av august var ledelsen i Samemisjonen samlet på Karalaks leir- og utfartssenter. Samtidig var de rundt i distriktet og deltok på møter. Et av stedene var Kistrand hvor det også ble tid til en enkel kulturvandring.

Kirsten Mikkelsen viste de fremmøtte rundt på kirkegården og inne i bygningene. Her ved minnestøtten over Andreas Porsanger.
Kirsten Mikkelsen viste de fremmøtte rundt på kirkegården og inne i bygningene. Her ved minnestøtten over Andreas Porsanger.

Møte på menighetshuset og omvisning i kirken

Kistrand kirke i Porsanger ble bygget i 1856 og har vært gjenstand for restaurering to ganger. Den ble ikke brent av tyskerne i 1944. Foto: Lars Nessa.Kirsten Mikkelsen var kontaktpersonen som tok i mot og fortalte om kirkestedet Kistrand. Det ble omvisning inne i det vakre kirkebygget, og ute var det viktig å vise frem minnesteinen etter Andreas Porsanger. På platen står følgende tekst:

 

"Andreas Porsanger (1735–1780), fra Olderfjord, var den første same med høyere utdanning i Norge. Han var prest i Trondheim og senere prost i Vadsø. Andreas Porsanger arbeidet også med det samiske skriftsspråket ved Seminarium Lapponicum i Trondheim."

 

(Seminarium Lapponicum var en skole i Trondheim hvor en utdannet lærere som skulle undervise samer på samisk, opprettet i 1752, lagt ned i 1774.)

 Menighetshuset og kirken ligger side om side med hver sine funksjoner. Foto: Lars Nessa.

Til møtet på menighetshuset kom det tilreisende helt fra Alta. De fremmøtte syntes det var godt å møtes og lytte til forkynnelsen. Etterpå var det kaffeservering og samtale rundt bordene. Takk til Kirsten Mikkelsen  som som åpnet dørene og tok i mot de besøkende!