Salmekveld i Indre Billefjord

Den samiske sang- og salmeskatten er stor og mangfoldig. Mange av sangene er som i norsk tradisjon, oversatt fra annet språk enn morsmålet, men endel av salmene er opprinnelig skrevet på samisk. Melodiene kan variere fra sted til sted og må overføres til nye generasjoner. Det viktigste med en salmekveld er likevel salmenes innhold og oppbyggelsen.

Utenfor Billefjord kapell 23. mai 2018
Utenfor Billefjord kapell 23. mai 2018

SAMISK SALMEKVELD, NOE Å PRØVE?

Onsdag 23. mai var det tillyst salmekveld på Billefjord kapell. 12 personer møtte fra kommunene Alta, Karasjok, Kautokeino og Porsanger (og Namsos.) Det ble sunget fra både Salbmagirji og Vuoinnjalas Lavllagak. Programmet bestod i velkomstord, salmesang, andakt, kveldsmat, salmesang og Fader Vår og Velsignelsen.

 

Som et nyttig hjelpemiddel brukte vi Facebook-siden Salmmát la lávlagat. En PC med høytalere gjorde det mulig å spille av salmer fra denne siden, og dermed hadde vi støtte til noen av salmene. Flere gav uttrykk for at det var godt å komme sammen å synge! Ja, tenk å få synge på hjertespråket om Ham som vil bo ved troen i våre hjerter!Etter andakten samlet vi oss rundt langbordet for kveldsmat. Etter måltidet fortsatte salmekvelden med sang og bønn. Foto: Ø. Fonn

Takk!

Takk til Hans O. Hansen som ordnet med kveldsmaten! Takk til Klemet J O Hætta som tolket og Tormod Gusland som gjorde opptak. Og takk til de som ellers kom og var med å synge og lytte!!

 

Takk også for kollekten til misjonen! 

 

Øyvind Fonn, andaktsholder fra Norges Samemisjon

 

PS! Han var  Alta Folkehøgskole på et styremøte på dagtid, og det passet derfor godt å komme en tur til Indre Billefjord senere på dagen.

  • Publisert