På rundreise med evangeliet - i bobiler

Nå er det tid for å komme sammen og høre Guds ord for mennesker som bor i Finnmark. Evangelistene Edgar og Martha Paulsen fra Trøndelag reiser rundt med sang og forkynnelse i midtre og indre Finnmark. Med seg har de ekteparet Jon og Astrid Teigen fra Ålesund.

På hjul med Ordet

Med møteplassene Alta - Lakselv - Nesseby - Tana Bru - Karasjok og Indre Billefjord er det mange innenfor noen mils omkrets som kan benytte muligheten til å oppleve det kristne fellesskapet. Da får man høre Guds Ord, delta i sangen og kanskje samtale med noen om det man har hørt. Det er også til stor oppmuntring for de omreisende at misjonsfolket og de troende møter opp.

 

Edgar og Martha Paulsen har reist i mange år for Den Indre Sjømannsmisjon. De har en egen gave til å nå inn til mennesker med sanger og ord til trøst og oppmuntring. Hør dem!

Jon Teigen har arbeidet som guide på utenlandsreiser / SI Reiser og som bussjåfør. Han synes det er praktisk å reise rundt med kontor og bopel på hjul når han er på møteserier for Samemisjonen.

 

  • Publisert