– Denne saken gjelder kirkens endrede ekteskapssyn og det kommer ikke fram

De siste dagene har det vært et sterkt mediefokus på Norges Samemisjon og organisasjonens prinsipper for utleie av egne kapell. Foranledningen var at det torsdag formiddag kom en henvendelse fra kapellanen i Hammerfest om å få leie Sennalandet kapell til en påskegudstjeneste.

Norges Samemisjons kapell på Sennalandet.
Norges Samemisjons kapell på Sennalandet.

Det var kapellan John Arne Tandberg som henvendte seg til Samemisjonens kontor i Tromsø og spurte om lån av kapellet 1. påskedag. Daglig leder Roald Gundersen svarte gjennom en epost med først å vise til organisasjonens retningslinjer for bruk av kapellene. Han ba så om en  tilbakemelding. Eposten ble tolket som et direkte avslag og media var snart på tråden.

 

En redegjørelse fra daglig leder er publisert på Altaposten.no. Altaposten satte selv følgende heading på nettartikkelen: – Denne saken gjelder kirkens endrede ekteskapssyn og det kommer ikke fram. Se Altaposten.no.

 

Et av vikltig anliggende for Gundersen å få frem var:

– De homofile har lidd nok gjennom negativ omtale og trakassering om 

de ikke også skal få inntrykk av at dette også gjelder dem.

 

Daglig leders artikkel kan du også lese her:

Daglig leder i Norges Samemisjon, Roald Gundersen.

En liten redegjørelse om sakens gang og det som er fremkommet i media og på Facebook.

Av Roald Gundersen

 

Torsdag formiddag ringte en Jon Arne Tandberg til hovedkontoret til Samemisjonen og spurte om Sennalandet kapell var ledig til utleie 1. påskedag. Henvendelsen ble videresendt til meg som daglig leder for oppfølging av henvendelsen. For meg var vedkommende person ukjent og jeg visste heller ikke at han var presten som skulle forrette gudstjenesten.

 

Landsstyret i Samemisjonen har gjort vedtak som regulerer utleie av sine kapell, blant annet med definisjon av hvem som kan forrette der – ut fra de siste års debatt om ekteskapsliturgi for kirken. Dette vedtaket har jeg som daglig leder plikt til å følge opp.

Klokken 13.56 ble det sendt en epost til kirken i Hammerfest for å gjøre dem kjent med vedtaket i Samemisjonen. Vi ba om tilbakemelding før vi kunne gi svar på spørsmålet om utleie.

 

Kl 17.46 ringte en journalist fra Finnmark Dagblad og opplyste at det var en facebook-aksjon på gang på bakgrunn av at Samemisjonen hadde nektet utleie av Sennalandet kapell. FD ville ha mine kommentarer. Jeg ble meget overrasket da utleie ennå ikke var avklart med kirken. Litt senere ringte NRK og ville ha kommentarer. Da må altså Hammerfest kirke straks ha gått ut med saken, og det før den var behandlet av Norges Samemisjon. Informasjonen om vår henvendelse til kirken i Hammerfest må være kommet fra en kirkeansatt da vi kun har kommunisert med Jon Arne Tandberg om saken.

En slik saksbehandling fra en offentlig etat er meget kritikkverdig og bryter med etiske prinsipper og regler for offentlig forvaltning (jfr forvaltningsloven og offentlighetsloven). Når en epost blir sendt til en offentlig etat forventer man ikke en facebook-aksjon som svar.

 

At man er uenig i sak må vi respektere, men vi må spørre om hva hensikten med overnevnte handling kan være. Er det for å skade Samemisjonens anseelse og rykte? Kl. 20.36 om kvelden mottok vi svar fra Jon Arne Tandberg, hvor det fremgår at det er han som skal være forrettende prest og hvor han opplyser om sitt ståsted når det gjelder homofilisaken. Da hadde saken allerede «tatt skikkelig av» på facebook. Av Finnmark Dagblad sin journalist fikk vi opplyst at de først hadde lest om saken på siden til Ben Løvlien, og samme kveld hadde innlegget blitt delt over 80 ganger og siden enda mer.

Dersom kirken kunne ha satt opp en prest som ikke bryter mot vedtaket til Samemisjonen ville utleie ikke være et problem.

 

Det er meget beklagelig at en sånn «saksframstilling og -gang» også gir de homofile et inntrykk av at Norges Samemisjon vil ramme dem. Denne saken gjelder kirkens endrede ekteskapssyn, og dette kommer ikke fram. De homofile har lidd nok gjennom negativ omtale og trakassering om de ikke også skal få inntrykk av at dette også gjelder dem. 

  • Publisert