Alta - siste post og stoppested for årets vinterstevner

Foruten noen dager i månedsskiftet, har det foregått vinterstevner siden begynnelsen av februar i Kautokeino og Karasjok. Nå står Alta for tur. Dette er første gang i nyere tid at det arrangeres stevne i Nordlysbyen Alta.

Utsikt mot Alta sentrum, City.
Utsikt mot Alta sentrum, City.

Vinterstevnedager: 13. - 17. mars

Møtene foregår i ulike heimer og i Elvebakken kirke. Husmøtene kunngjøres ved invitasjoner. Det er med forventning en prøver ut dette vinterstevnet. Behovet for forkynnelse på samisk og på hjertespråket er også tilstede i Alta.

 

Program/plakat på samisk kan lastes opp her: