20-års jubileum ved Karalaks

Karalaks er kortversjonen av navnet. Mange i hele landet, har et forhold til ungdomsshuset, leirstedet, soldatheimen og vandrerhjemmet Karalaks. Helgen 8.-10. juni feires 20-års jubileum med de nåværende eierne.

Det er få leirplasser som har en slik unik historie som Karalaks leir- og utfartssenter. Stedets historie starter allerede i 1964 hvor Norges Samemisjon var den første eier. I årenes løp har Karalaks opplevd både flytting, brann, gjenoppbygging og ulike eierskifte. Forsvaret ved Garnisonen i Porsanger var også en periode med i stiftelsen som stod bak leirstedet, og bidro med mye praktisk hjelp. Som navnet tilsier, har stedet vært et samarbeidsprosjekt mellom kristenfolk i både Lakselv og Karasjok.

 

Nåværende eier, Lakselv misjonsforening, har hatt ansvar for leirstedet siden 1998. Dette feires 3 dager til ende kommende helg. Velkommen til å jubilere og til å gi de trofaste driverne et godt håndslag i den videre tjeneste.

 

Hitinntil Herren har hjulpet så vel, inntil i dag, til i dag.

Program for jubileumshelgen 8.-10. juni:

Fredag kl 18.00: Kveldsmøte

Lørdag kl 18.00: Festmøte og jubileumsfeiring. Israel 70 år blir også markert

Søndag kl 18.00: Nattverdmøte

 

Taler: Nils Borge Teigen, Norges Samemisjon

Kollekt til Karalaks

Kveldsmat og kaffe på møtene

 

Vi minner også om gudstjenesten i Billefjord kapell kl 11.00 v. N B Teigen. Skriftemål og nattverd.