130-års jubileet ble feiret i ett av Samemisjonens kjerne-områder

Lørdag 3. februar fant den offisielle feiringen av Norges Samemisjons sitt 130-års jubileum. Rammen rundt jubiléet var det årlige vinterstevnet i Kautokeino og det offentlige lokalet Kautokeino kulturhus.

Tolk Anders Sokki og varaordfører i Kautokeino kommune Anders Buljo.
Tolk Anders Sokki og varaordfører i Kautokeino kommune Anders Buljo.

Tekst: Øyvind Fonn  Foto: Tormod Gusland

 

Kombinasjonen vinterstevne og samarbeid med kommunen om jubileet, viser Samemisjonens to ståsteder og sikte. Misjonsarbeidet har hatt et åndelig formål, men også en sosial og samfunnsnyttig profil.

 

Det var et variert program som ”stod på plakaten”. Første hovedinnslag var takkehilsen fra kommunen ved varaordfører Anders S Buljo. Han avsluttet sin hilsen med å overrekke et bilde av Lars Jakobsen Hætta som var tatt i 1883, og som Unesco hadde anerkjent som verdensarv.

 

Deretter var det servering av biidos. Det var beregnet mat for 100 personer, og da fremmøtet ikke var så stort, ble det rikelig for dem som kom.

 

Nils Borge Teigen tok utgangspunkt i tallet 130 da han holdt sin jubileumstale. Teigen er både prest og forkynner og ga et interessant innblikk i patriarken Jakobs liv, og det spesielle møtet med Farao i Egypt da han var 130 år. Ikke alt hadde vært enkelt i hans liv når han så tilbake på årene som var gått.

 

Formann Odd Eivind Høyvik i Norges Samemisjonen tok tilhørerne med på en kortfattet gjennomgang av misjonens historie. Først ble Norsk Finnemisjon dannet i 1888 med kontor i Tromsø. Sidene ble Norsk Luthersk Finnemisjonsforbund ble opprettet i 1910 med kontor i Stavanger. Disse to organisasjonene fant sammen i 1925, og tok da navnet Norges Finnemisjonsselskap. Fra 1966 har organisasjonen het Norges Samemisjon. Høyvik fortalte også om noen av milepælene i arbeidet, med reising og bygging av institusjoner og skoler. 

 

Mye brant under 2. verdenskrig, men ble bygget opp igjen. I 1990 ble Radio DSF startet og for 25 år siden ble misjonsarbeidet på Kolahalvøya etablert. Høyvik avsluttet med å holde fram organisasjonens fortsatte ønske om misjonsarbeid i Indre Finnmark – så lenge det er åpenhet og etterspørsel etter forkynnelse. – Og husk å be om nye samiske arbeidere, både predikanter og tolker!Formann Odd Eivind Høyvik og sokneprest Bjarne Gustad.

 

Sokneprest Bjarne Gustad, som tolket Høyvik, benyttet anledningen til å frembære en jubileumshilsen fra Kautokeino menighet med honnørord over misjonens betydning og med lykkeønskninger og Guds velsignelse for det videre arbeid.

 

Til slutt kom et innslag som mange av de fremmøtte satte stor pris på. Svein Solheim har i mange år arbeidet med å samle og publisere fotos og filmer om samisk liv og kultur. Han har blant annet sørget for digitalisering av en rekke bilder og filmer fra Norges Samemisjon. Jubileumsdeltagerne fikk se en film med gode og representative glimt fra tidligere tiders virksomhet.

 

Jubileumsprogrammet ble avsluttet med gudstjeneste i Kautokeino kirke søndag 4. februar. Tross det kalde vinterværet, hadde mange funnet veien til kirke denne dagen. Sokneprest Bjarne Gustad var liturg og Odd Eivind Høyvik talte.

 

Begge dagene kom det inn gode kollekter til Samemisjonens arbeid.

 

Norges Samemisjon vil takke alle som bidrog til et flott og verdig jubileum. Spesielt takker vi Kautokeino kommune for det vakre og viktige bildet med stor kultur- og misjonshistorisk verdi.

 

 

  • Publisert