Strategisk møte i Kirkenes

Fins det grunnlag for å fortsette kontakt, dialog og samarbeid over grensene i nord?

Mandag 8. april kom lutherske kristne fra Sverige, Norge og Russland sammen i Kirkenes. Norges Samemisjon var vertskap.

 

Samtalen gikk livlig. Man har mye til felles, også et ønske om kontakt over grensene. Men de storpolitiske spenningene danner et mørkt bakteppe. Sanksjonene og innstrammingene skaper også praktiske vansker for grasrot-dialogen.

 

Forkynnelse og diakoni står sentralt for alle de deltakende organisasjonene: Den evangelisk-lutherske menigheten i Murmansk, Sør-Varanger menighet, Sør-Varanger indremisjon, "Kolasamarbeidet" i Kristiansand og Norges Samemisjon. På konferansen drøftet man hvordan disse områdene kan utvikles videre - hver for oss og i fellesskap. 

 

I vanskelige tider er det godt å vite at man ikke står alene. Og vi er alle grener på det samme vintreet. "Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre", sier Jesus (Joh 15, 5).

 

Neste konferanse planlegges våren 2025. Men samtalene vil nok fortsette på telefon, e-post og videokonferanse i tida framover.

  • Publisert