På julemesse i Neiden

Anne-Christine solgte kola-samisk husflid til inntekt for Olgas systue.

Anne-Christine Mortensen Hansen er ei driftig kvinne fra Fanasgieddi (Båteng) i Tana. Siden ungdommen har hun holdt kontakt med det samiske miljøet i Lujávri (Lovozero) på Kola-halvøya.

 

Søndag 4. november hadde Anne-Christine salgsbod på julemessa på fjellstua i Njávdán (Njavddäm; Neiden) i Sør-Varanger kommune. Der solgte hun kola-samisk husflid til inntekt for Olgas systue i Lujávri i Russland. Samekvinna Olga Melentjeva har i flere tiår drevet arbeidstrening for vanskeligstilte kvinner i sin hjembygd på Kola-halvøya i Russland.

 

Norges Samemisjon var med og startet opp Olgas systue på 1990-tallet. Misjonsvenner i Norge har siden støttet systua. Nå formidles mye av støtten via gruppa "Kola-samarbeidet" i Kristiansand. Men den fremste støttespilleren er nok Anne-Christine og hennes familie i Fanasgieddi i Tana.

 

Da Norges Samemisjon traff Olga Melentjeva i august, spurte hun om Norges Samemisjon fortsatt vil støtte systua. Kostnaden er liten, og dette er et diakonitiltak på kristen grunn i et samisk kjerneområde. Norges Samemisjon arbeider nå med å løse de siste vanskene knyttet til visum til Russland. Hvis det lykkes, er det mye som tyder på at misjonen kan hjelpe Olga til å ta imot nye brukere i vinter.

 

FOTO: Mari-Ann Nilsen

  • Publisert