Opprop om andakter på NRK Sápmi

I Indre Finnmark ber man nå om at andaktene på samisk skal fortsette.

I juni 2023 stanset NRK Sápmi de samisksprålige andaktene, som i flere år har vært et fast innslag på radio søndag morgen.

 

I Indre Finnmark er det nå laget et opprop der man ber sameradioen om å fortsette å sende andakter. I brevet til NRK står det:

 

"Vi ber innstendig om at NRK Sápmi viderefører tradisjonen med å sende radioandakter på samisk. Hvordan det i praksis skal løses, kan vi ikke uttale oss om. Men vi vet at det er samisk kirkelivs kompetansemiljø i Indre-Finnmark prosti og i andre områder som eventuelt kan bidra med innhold. Vi vet at andre også har skrevet eller hatt kontakt med NRK Sápmi om samme sak. Det er et paradoks at radioandaktene på samisk sannsynligvis forsvinner samtidig som Norge publiserte sannhets- og forsoningsrapport om fornorskningen i Sapmi. Vi håper at nye samiske radioandakter er tilbake så raskt som mulig."

 

Nedenfor ser du hele oppropet:

 

Leif Petter Grønmo

Bieskkángeaidnu 877

9736 Karasjok

E-mai:

leif.petter.gronmo gmail.com

 

                                                                                                                       Karasjok 3/11 -23

Til

sapmi nrk.no

Torill.Beate.Hansen nrk.no

Carl-Goran.Larsson nrk.no

pal.hivand nrk.no

svein nordligefolk.no (Sametingets repr. i Kringkastningsrådet)

 

Opprop til å fortsette med samiske andakter i NRK Sápmi

 

Undertegnede har tidligere skrevet til NRK Sápmi og vært i muntlig kontakt med noen av dere i NRK Sápmi, med anmodning om å fortsette med samiske radioandakter.

 

Denne henvendelsen er en ny henvendelse på bakgrunn av flere som har gitt sitt signatur til dette oppropet. Dette er en kollektiv anmodning om å sende samiske radioandakter i NRK Sapmi, da det er lyttere som vil savne andaktene på samisk.

Vi ber innstendig om at NRK SAPMI viderefører tradisjonen med å sende radioandakter på samisk.

 

Hvordan det i praksis skal løses, kan vi ikke uttale oss om. Men vi vet at det er samisk kirkelivs kompetansemiljø i Indre-Finnmark og i andre områder som eventuelt kan bidra med innhold.

 

Vi vet at andre også har skrevet eller hatt kontakt med NRK Sapmi om samme sak. Det er et paradoks at radioandaktene på samisk sannsynligvis forsvinner samtidig som Norge publiserte sannhets- og forsoningsrapport om fornorskningen i Sapmi.

Vi håper at nye samiske radioandakter er tilbake så raskt som mulig.

 

 

Med hilsen

 

Leif Petter Grønmo

tidl. radiomedarb. og diakon i Indre Finnmark

 

Og følgende:

 • Rávdná Turi Henriksen (sign), leder Kautokeino menighetsråd
 • Per Oskar kjølaas (sign), tidl. biskop og andaktsholder
 • Egil Lønmo (sign), prost i Indre Finnmark
 • Ann Solveig Nystad (sign), redaktør Nuorttanaste og tidl. radiomedarbeider
 • Svenn Arne Nielsen (sign), prost i Nord-Troms prosti
 • Bernhard Iversen (sign), tidl. kirkeverge og andaktsholder i Nesseby
 • Øyvind Oksavik (sign), prost i Alta
 • Morten Alsvik (sign), tidl. sokneprest og formann Troms krets av NSM
 • Anne Skoglund (sign), stiftsdir. i Nord-H. Bispedømme
 • Inger Anna G Gustad (sign), tidl. andaktsholder og misjonssekretær
 • Arne Skare (sign), sokneprest i Porsanger
 • Kristian Turi (sign), tidligere andaktsholder, Kautokeino
 • Daniel P. Brändle (sign), sokneprest i Alta
 • Torbjørn Bjorvatn (sign), tidl. andaktsholder og generassekretær i NSM
 • Jaana Walle (sign), kirketolk i Tana og Nesseby sokn
 • Richard Olsen Svane (sign), sogneprest Kåfjord
 • Bernhard Iversen (sign), tidl. andaktsholder og kirkeverge i Nesseby
 • Anette Eneberg (sign), prost i Trondenes prosti
 • Klemet J. Hætta (sign), tidligere andaktsholder., Maze
 • Ulf West (sign), kirkeverge i Karasjok
 • Berit Alette Anti (sign), tidl. kirketolk, leder Læstadianske forsamlingen, Kárášjohka
 • Stein-Erik Anti (sign), sokneprest i Karasjok
 • Line Skum (sign), universitetslektor i diakoni, VID Tromsø
 • Lars Johnsen (sign), tidligere andaktsholder, Karasjok
 • Bjarne Gustad (sign), tidl. andaktsholder og landspredikant i NSM
 • Øystein Skille (sign), tidl. andaktsholder og prost i Alta
 • Anders Sokki (sign), tidligere andaktsholder, Guovdageaidnu
 • Tore Fredrik Turi (sign), regnskapsfører og tidl. andaktsholder, Maze
 • Kari Balto (sign), tidl. andaktsholder og menighetssøster, Karasjok
 • Inger Marie B. Eira (sign), tidl. frivillig søndagsskole- og menighetsarbeider, Kautokeino
 • John Aslak Johansen (sign), ivrig andaktslytter, Karsjok
 • Tom Normann Guttorm (sign), tidl. andaktsholder og forstander i Karasjok pinsemenighet
 • Liv Mæsel Rundberg (sign), pensjonert kulturskolerektor og organist
 • Berit F. Svineng Johnsen (sign), tidl. radiomedarbeider og kateket i Karasjok

Kopi av brevet /underskrivernes navn til:

-        Underskriverne

-        Samiske aviser, noen regionale og landsdekkende aviser, Nuorttanaste etc.

 

 • Publisert